If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng các số có nhiều chữ số (có nhớ)

Cộng các số có nhiều chữ số ví dụ như 9367+2459 sử dụng kiến thức về hàng giá trị. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

xem xong video này thì sẽ học phép cộng các số có bốn chữ số với nhau ở đây thì mình có phép tính 9367 cộng với 2.459 các bạn đời ý là khi cụ sản xuất kính thì mình sẽ cần thiết dấu cộng với các hành giá trị thẳng với nhau nghĩa là những ghép hàng đơn vị thẳng với hàng đơn vị hàng chục thẳng với hàng chục hàng trăm thẳng hàng trăm và hàng ngày thẳng với hàng nghìn bây giờ mình sẽ thực hiện phép cộng nhé đầu tiên thì bắt đầu với hàng đơn vị mình có bảy cộng 9 = 16 cho mình sẽ biết 6 ở đây và nếu mua chụp ở đây các bạn Bùi nhá mình có 7 đơn vị cộng với 9 đơn vị sẽ bằng 16 đơn vị mình viết 6 đơn vị lên và nếu một chục và hàng chục cửa hàng chooki mình có một + 6 + 5 + 6 = 77 + 5 = 12 tiết 2 và bộ nhớ 1 và Hà sang tương tự như nước này Thực ra là lấy một chục cộng với sáu chục cộng 15 chục một chục cộng sáu chục là 7 chục bảy chục cộng 5 chục là nhà mình rất hay ở hàng chục tương đương với 2 trục và còn 10 chục nữa người chụp cũng là 100 nên mình nhớ 1 và hàng trăm người chụp sẽ bằng 100 Và nếu một ở hàng xanh các bạn đồng ý nhé bây giờ tiếp tục của hàng.trang thì mình sẽ có 1 + 3 + 4 1 cộng 3 bằng bốn Bốn cộng bốn năm 88 ở đây và tiếp tục của hàng nghìn thì có 9 + 2 = 11 phần là kết quả của phép tính 9367 + 2.459 sẽ tăng 11826