If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Tìm hiểu cách nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ). Trong video này, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 8085 nhân 9. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

vì chúng mình có phép tính 9x 8085 ạ Bây giờ chúng mình cũng biết lại phép tính này nhé anh như thưởng lệ khi chúng mình đặt phép tính chúng ta sẽ là số lớn hơn ở trên và số nhỏ hơn ở dưới tại đầy chúng ta sẽ có 8085 nhân với 9 ở bảng đầu tiên chúng ta sẽ lấy 9 nhân năm bánh 45 viết 5 Anh Nghèo 4 vào hàng chục trực tiếp đến chúng ta sẽ có chiến x 8 = 72 và bởi vì a đầy chúng ta phải nhớ bốn nên chúng ta sẽ có phép tính là 9 x 8 = 72 72 + 4 = 76 biết 6 nhóm 7 của hàng trăm khi xét tới hàng trăm chúng ta sẽ có chỉ nhưng không bóng hồng không cộng 7 bóng 7 như vậy xuống ta sẽ thiết 7 ở đây ra bởi vì chúng ta vừa thực hiện phép tính ở hàng trăm nên thực chất chúng ta vừa mới lấy 9 nhân với không trăm cộng với 700 ạ Bây giờ chúng mình sẽ xử để tới hàng cuối là hàng nghìn là sẽ lấy 9x 8 bóng 72 ta sẽ biết 72 ở đây luôn như vậy đáp án của chúng ta cho phép tính 8085 X19 sẽ là 70 2765 Bây giờ chúng mình làm thêm một ví dụ lớn nhé xe cẩu ví dụ hai chúng ta có phép tính 7 nhân với khi 5396 tâm tự như ví dụ một chúng ta cũng sẽ viết lại phép tính này nhé Có 5396 nhân với 7 bằng đầu tiên chúng mình sẽ lấy 7 x 6 = 42 biết hai và hằng đơn vị và nếu bốn vào hàng chục về sau đó ca sẽ lấy 7 x9 bằng 63 63 cộng 14 sẽ bằng 67 tiết 7 nếu 6 ạ Bây giờ chúng ta xếp cái hàng trăm hàng trăm giống ta sẽ có phép tính 7 X3 bóng 21 21 cộng với 6 sẽ bằng 27 biết 7 nhỏ hay ạ Bây giờ chúng ta sẽ xét tới hàng nghìn ta sẽ có 7 X5 a7x năm bóng 35 35 cộng 72 sẽ bằng bài 17 anh như vậy đáp án của chúng mình cho phép tính mày sẽ nào 37770 hay khi thực hiện phép tính nhân có 4 chữ số chúng mình sẽ nhân lần lượt từ phải qua trái từ hàng nhỏ nhất cho cái hàng lớn nhất trong trường hợp Chúng ta cần phải nhớ ta sẽ nhớ và Hằng đứng trước nhé à