If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán với phân số có tử bằng 1

Bạn An giải bài toán với các phân số có tử bằng 1. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài của chúng mình cho biết bạn vì có một chiếc đĩa ăn và bạn đã chia nó ra thành 3 phần bằng nhau và bạn gì để tất cả rau của mình vào một trong ba phần đã chia trên đĩa vậy bây giờ điều chúng ta cần tìm là mối quan hệ giữa phần rau và khẩu phần ăn của vì là gì nhỉ Hay nói cách khác rau của Vi chém 30 phần trên chiếc đĩa chúng mình cùng giải bài toán này nhé ạ Bây giờ giả sử Chúng ta có một chiếc đĩa hình chữ nhật khi mà chúng ta chia nào ra thành 3 phần bằng nhau Chúng mình cùng chiên nhé chúng ta có 1 2 3 phần bằng nhau và bởi vì Vì sao rau của mình vào một trong ba phần đã chia nên xuống ta sẽ biểu thị sau lên thêm một trong ba phần đã chia nhé á Vì vậy bây giờ giàu của Vi chiếm mấy phần trên điện nhỉ anh ở đây như chúng ta đã biết chiếc đĩa này được chia tháng 1 2 3 phần chúng ta sẽ có 3 ở đây ra giàu của vị chiếm một phần như vậy chúng mình nói sau của Vi chiếm 1/3 chiếc đĩa là sẽ biết 1/3 trong đó số 1 ở đây là tử số và nó biểu thị cho phần có chứa dầu trên bếp trong khi đó ba ở đây là mẫu số là nó là tổng số phần bằng nhau trên đĩa Như vậy chúng mình có thể nói 1/3 21 chồng 3 phần của chiếc đĩa có chứa rau