If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhận dạng phân số có tử bằng 1

Vấn đề

Trong bữa tiệc sinh nhật, Phong chia cái bàn thành 2 khu vực bằng nhau. Tất cả các món bánh kẹo sẽ được bày trí trong 1 khu vực.
A rectangle divided into two equal parts with one part shaded.
Hỏi khu vực bày trí món bánh kẹo chiếm bao nhiêu phần của cái bàn?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?