If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm chu vi khi thiếu độ dài một cạnh

Học cách tìm chu vi của một hình khi thiếu độ dài một cạnh. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Thuyết minh video

có chu vi của hình bên dưới là bao nhiêu ta Có hình này dưới đây và để yêu cầu ta tìm chu vi của nó ta tìm chu vi của hình chu vi là độ dài đường bao quanh của một hình trong trường hợp này nếu mình đi bộ xung quanh hình này mà con người thì quá to nhé một con kiến nào đó đi hết một vòng xung văn hình vẽ thì quãng đường nó đi được chính là Chu viên để tìm chu vi điều tra có thể làm là tìm độ dài cạnh ngây và rồi cộng nó với độ dài của cạnh này và cộng nó với độ dài cạnh ngày và một lần nữa tao Tính tổng độ dài các cạnh đó có được chu vi mặt độ dài đường màu màn hình ta có thể bắt đầu tại đây anh phải thấy độ dài cạnh này là 5cm vậy ta có 5 cm + ở Đồng Nai mà có thêm 3 cm và qua đây độ dài tiếp theo là 4cm cạnh ngay dưới này dài 4 cm và cứ tiếp tục cho đến cảnh dưới này là có thêm 9 cm nữa mà rồi Tao tới cảnh này Hoàng đã nó không có độ trai Tao không biết nói dài bao nhiêu nhưng để tìm chu vi ta cần biết độ dài đường bao quanh hình Nếu con kiến đi quanh hình ta sẽ biết được quãng đường mà nó đã đi vậy điêu khắc thể làm là nhìn vào đây và nói ra trận này là 3 cm và độ dài ở ngay đây cũng = 3 cm A em có cảnh là 3 cm AD = 4 cm vậy từ đây đến đây là một đoạn 4cm nữa vậy nếu ta có 4 cm + 3cm nữa tổng cộng là 7 cm Bây giờ tao biết được toàn bộ tất cả độ dài của các cạnh xung quanh hình mày nếu + các cạnh lại ta sẽ có được chu viên bị ta có thể bắt đầu năm cộng ba là 84 + bốn là 89 cộng 7 Để xem thay vì 7 mình có thể làm chính cộng với một và xấu gì đó không là 79 + một là mười và mười + 6 là 16 8 cộng 8 là mười sáu bảy ta có 16 xem nào 6 đơn vị 36 đơn vị nữa là 12 đơn vị và một chục cộng thêm một trục Mười cộng mười là 21 + khác là lấy 20 cộng 12 tổng cộng là 32 và ta có cm ở đây nên đây là 32cm độ dài của đường bao quanh hình này chu vi của hình này là 32cm à