If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Bạn An chỉ cách thực hiện phép trừ 357-251 với hàng giá trị.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Anh ta có số 357 số 3 này ở hàng trăm nên ở đây ta có 300 100 200 300 300 ở đây vì vậy số 3 này đại diện cho 300 bởi vì nó đang ở hàng trăm Để mình viết như thế này ở đây là hàng trăm rồi ta có năm ở hàng chục hàng chục cho nên ở đây là 1 2 3 4 5 0 5 0 A và cuối cùng ta có là ở hàng đơn vị ta có 7 nên cái này đại diện cho 7 ở hàng đơn vị 1234567 đơn vị A và từ đó ta - cho 251 Anh thật là 250 và một đơn vị và hãy tạm dừng video và nghĩ xem kết quả là gì nhé Bây giờ chúng ta giải cùng nhau nào đầu tiên chú ý và hàng đơn vị ta sẽ bắt đầu với số 7 ở hàng đơn vị của ba trăm năm chục 17 đơn vị vậy ở hàng đơn vị này ta sẽ - 1 đơn vị ở đây Ừ để mình tô màu khác nhất ta sẽ trường một đơn vị đi A và ta sẽ còn lại 6 đơn vị bây giờ thì đến hàng chục Ban đầu ta có năm chục A và ta sẽ - 50 Hãy - 12 i3450 tác sẽ chưa hết ở hàng chục Vậy thì giờ ta còn không mở hàng chục A và cuối cùng ban đầu thì ta có 300 như ta muốn lấy đi hay ở trong số đó hay là 200 đi Vậy thì ta sẽ trừ cho 100 200 và ta sẽ còn lại 100 ở đây vậy ta còn lại 100 3 - 2 sẽ là một còn lại 100 hi vọng là bài toán này giúp bạn hiểu được khách hàng giá trị Bạn có thể nói là a mình sẽ tô đậm cái số này và mình sẽ nhìn vào cái hàng nha chị bảo ra đây thì mình có 7 - 1965 trừ 5 bằng 0 mà là 3 trừ 2 bằng một nhưng mà ở đây mình muốn là các bạn hiểu một cách rõ hơn là chỗ này là 7 đơn vị trừ một đơn vị còn 6 đơn vị năm chục trừ cho năm chục thì bạn sẽ chẳng có giữa hàng chục nghĩa là không ở hàng chục và 300 số 33 ở hàng trăm này trừ cho 200 thì bằng 100 còn lại duy nhất một ở hàng cho à à Ừ vậy thì ta còn 106 100 mươi và sáu đơn vị ừ ừ