If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng các số có 3 chữ số (không nhớ)

Bạn An làm phép cộng 327 + 251 bằng cách sử dụng hàng giá trị.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở đây chúng ta có 2 số và ta muốn cộng chúng lại số đầu tiên là 327 Và nó có nghĩa là 300 ông ta có 3 nằm ở hàng trăm bạn có thể thấy nó đây bạn thấy đây là ba chân mỗi ô vuông lớn này có 100 ô vuông nhỏ bên trong Vậy bao lớn sẽ là ba trăm ba chúng ta có hai chục hai chục với hai nằm ở hàng chục về đây là hai chục ba ta có 7 đơn vị số 7 nằm ở hàng đơn vị số 7 nằm ở hàng đơn vị và đây là 7 đơn vị về đơn vị là nghe đây bây giờ đây là ba trăm hai chục và 7 đơn vị hoặc là 327 ba ta muốn cộng nó cho 251 mặt nó thấy cách khác là tao muốn cộng hai trong buổi ghi số2 nằm ở hàng trăm hai trăm Hôm nay chồng một trăm hai trăm năm mươi là năm chục ta có số 5 ở hàng chục năm mới sẽ biết bằng hồi giống như vậy năm chục ở ngay đây một chụp 20 30 40 50 ta cuối cùng ta có một ở hàng đơn vị nó có nghĩa là một đơn vị ta có thể thấy nó ở đây đây là 11 đơn vị Bây giờ hãy tạm dừng video lại và sinh Hữu xem đã có thể cộng hai số lại với nhau không nhét video bây giờ làm cùng nhau thực hiện nào tất có 7 đơn vị ba nó sẽ cộng thêm một đơn vị thì bệnh sẽ bằng bao nhiêu 7 đơn vị cộng một đơn vị sẽ bằng 8 đơn vị như thấy ở đây 7 sau đó có 8 đơn vị và 8 đơn vị 7 + một là 8 bây giờ hai sinh khác hơn chục nào có hai chục và ta sẽ cộng thêm năm chục nữa tác cộng chúng lại với nhau ta sẽ có bảy chục hai chục cộng 5 chục ta sẽ được bảy chục và cuối cùng với tao có 300 và Tao muốn cộng thêm 200 nữa thì ta sẽ được bao nhiêu trăm ta sẽ được 500 ta có thể thấy nằm nhớ 100 ở đây 3t khi ghi năm và vị trí hàng trăm bạn 327 + 251 bằng 578 570 và 8 đơn vị trí