If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về chu vi

Chu vi là tổng độ dài các cạnh của một hình. Trong bài học này, chúng ta sẽ tính chu vi bằng cách cộng tổng độ dài các cạnh của hình. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Khi mọi người sử dụng tù \"chu vi\" trong ngôn ngữ thường ngày họ đang nói về những đường biên của những diện tích. Và khi chúng ta nói về chu vi trong toán học, chúng ta đang nói về một ý tưởng tương tự nhưng giờ chúng ta không chỉ nói về đường biên, chúng ta đang thật sự nói về chiều dài của đường biên đó, độ dài mà các em cần đi trên biên toddeer đi hết một vòng hình vẽ, một vòng hoàn chỉnh xung quanh diện tích. Giờ hãy nhìn hình tam giác đầu tiên này. Nó có ba cạnh-- đó là lý do nó là một hình tam giác-- vậy chu vi của nó là bao nhiêu? Nào, ở đây, tất cả các cạnh đều bằng nhau, vậy chu vi của nó là 4+4+4 với bất kể đơn vị nào. Và nếu đây là 4 feet, 4 feet và 4 feet, nó sẽ là 4 feet+4 feet+4 feet=12 feet. Giờ thầy khuyến khích các em hãy tạm dừng video này lại ngay và tính xem chu vi của ba hình vẽ này là bao nhiêu. Nào, đó là ý tưởng giống y như vậy: chúng ta chỉ cần cộng độ dài các cạnh lại Nào, hãy xem như-- xem như là chúng được tính theo mét. Và đây là 3 mét, đây cũng là 3 mét-- ở ngay đây là một hình chữ nhật, đây là 5 mét và đây cũng là 5 mét. Vật chu vi của hình chữ nhật này sẽ là bao nhiêu? Khoảng cách bai quanh hình chữ nhật này là bao nhiêu? Nào, nó sẽ bằng 3+5+3+5, sẽ bằng, nhìn xem, đó là 3+3 is 6, cộng với 5+5 là 10, vậy nó sẽ bằng với 16, và nếu chúng ta tính nó theo đơn vị mét, những chiều dài này theo mét, nó sẽ là 16 mét. Giờ, còn hình ngũ giác đều này thì sao? Hãy xem như mỗi cạnh này là 2, và thầy sẽ thêm vào-- thêm vào đơn vị ở đây: Hãy nói rằng đó là 2 gnu - 2 gnu: đó là môkt đơn vị khác mà thầy có -- một đơn vị độ dài mới-- mà thầy vừa phát minh ra. 2, 2 gnu, 2 gnu. Vậy chu vi của hình ngũ giác đều này theo đơn vị gnu là bao nhiêu? Nào, nó 2+2+2+2+2 gnu. Hoặc: chúng ta có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5 -- 5 cạnh, mỗi cạnh là 2 gnu, Vậy chu vi ở đây, chúng ta có thể cộng thêm 2 lặp lại 5 lần hoặc các em chỉ cần nói là 5 x 2 gnu, nó sẽ bằng 10 gnu với gnu hoàn toàn là một đơn vị độ dài mà thầy vừa tạo ra. Chúng ta có một hình đa giác ít đặc biệt hơn, nhưng cùng chính xác ý tưởng đó: Làm sao ta có thể tính được chu vi của nó đây? Các em chỉ cần cộng độ dài các cạnh lại thôi. Và ở đây thầy vừa làm ở trên có đơn vị: nên ta hãy giả sử rằng ở đây là một đơn vị nào đó. Và ở đây chu vi sẽ là 1+4+2+2 -- chúng ta di chuyển qua phải xíu -- +4+6 . Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 1+4 là 5, +2 là 7, +2 là 9, +4 là 13, +6 là 19. Vậy hình vẽ này có chu vi là 19 dù là với bất kỳ đơn vị nào đi nữa.