If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ tranh qua nhiều bước

​Phân tích các biểu đồ tranh để giải bài toán yêu cầu nhiều bước giải.

Đọc biểu đồ tranh qua nhiều bước

Biểu đồ tranh là một dạng biểu đồ sử dụng hình ảnh và kí hiệu để biểu thị thông tin.
Hãy cùng nghiên cứu một bài toán để hiểu rõ hơn.
Hình minh họa một miếng phô mai biểu diễn 2 g phô mai.
Biểu đồ tranh với trục hoành cho biết ngày và trục tung cho biết số gam phô mai đã ăn. Các ngày được liệt kê dọc theo trục hoành từ trái sang phải lần lượt là: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu. Số gam phô mai ăn trong mỗi ngày được biểu diễn bằng số hình vẽ miếng phô mai có trên biểu đồ. Thứ Hai được biểu diễn với 6 miếng phô mai, thứ Ba được biểu diễn với 3 miếng phô mai, thứ Tư được biểu diễn với 4 miếng phô mai, thứ Năm được biểu diễn với 3 miếng phô mai và thứ Sáu được biểu diễn với 7 miếng phô mai.
Minh thích ăn phô mai và đã lập một biểu đồ tranh để biểu diễn số gam phô mai mà bạn ấy đã ăn trong tuần vừa rồi. Đọc biểu đồ tranh phía trên và trả lời những câu hỏi.
Bài tập 1A
Hỏi Minh đã ăn bao nhiêu gam phô mai vào thứ Tư?
Chọn 1 đáp án:

Bài tập 1B
Phô mai có giá 3 đô la mỗi gam. Hỏi Minh đã trả bao nhiêu tiền cho số gam phô mai bạn ấy ăn vào thứ Tư?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
đô la

Ví dụ 1: Thời gian tập luyện

Chú bò sữa Văn là một vũ công tuyệt vời! Biểu đồ tranh sau đây cho biết số giờ mà chú bò sữa ấy đã luyện tập cho bốn tiết mục khác nhau.
Hình minh họa một chú bò sữa tương ứng với 3 giờ.
Biểu đồ tranh với trục hoành cho biết tên tiết mục nhảy và trục tung cho biết số giờ luyện tập. Các tiết mục được liệt kê dọc theo trục hoành từ trái sang phải lần lượt là: Ba lê, Hip-hop, Khiêu vũ và Nhảy thiết hài. Số giờ luyện tập được biểu diễn bằng số hình vẽ chú bò sữa có trên biểu đồ. Ba lê được biểu diễn với 3 chú bò sữa, Hip-hop được biểu diễn với 5 chú bò sữa, Khiêu vũ được biểu diễn với 4 chú bò sữa và Nhảy thiết hài được biểu diễn với 5 chú bò sữa.
Bài tập 3
Hỏi tổng thời gian chú bò sữa luyện tập cho tiết mục khiêu vũ và nhảy thiết hài nhiều hơn thời gian tập tiết mục hip-hop bao nhiêu giờ?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
giờ

Ví dụ 2: Côn trùng

Nga đếm các loại côn trùng trong vườn của bạn ấy để chuẩn bị cho dự án khoa học và vẽ một biểu đồ để biểu diễn số lượng cũng như các loài côn trùng đếm được.
Hình minh họa một con bọ rùa và tương ứng 4 con côn trùng.
Biểu đồ tranh với trục hoành cho biết số lượng côn trùng và trục tung cho biết loài côn trùng. Các loài côn trùng được liệt kê dọc theo trục tung từ trên dưới lên trên lần lượt là: Bọ cánh cứng, Dế, Kiến, Muỗi và Ong. Số côn trùng mỗi loại được biểu diễn bằng số hình vẽ bọ rùa có trên biểu đồ. Bọ cánh cứng được biểu diễn với 5 con bọ rùa, Dế được biểu diễn với 4 con bọ rùa, Kiến được biểu diễn với 3 con bọ rùa, Muỗi được biểu diễn với 6 con bọ rùa và Ong được biểu diễn với 3 con bọ rùa.
Bài tập 4A
Hỏi trong số các loài côn trùng mà Nga đã đếm, loài nào có số lượng lớn hơn số dế và nhỏ hơn số muỗi?
Chọn 1 đáp án:

Bài tập 4B
Nga đã đếm được thêm 4 con kiến và muốn biểu diễn thêm số lượng đó vào biểu đồ.
Hỏi 2 loại côn trùng nào mà Nga đếm được có cùng số lượng sau khi bạn ấy thêm 4 con kiến?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Câu hỏi nâng cao

Hãy nhìn vào hai biểu đồ và so sánh.
Bình rất thích động vật. Biểu đồ dưới đây thống kê số khỉ và số hải cẩu mà bạn ấy đếm được ở sở thú vào tuần trước.
Hình minh họa một chú khỉ, tương ứng với 3 chú khỉ trên thực tế.
Biểu đồ tranh với trục hoành cho biết số chú khỉ và trục tung cho biết ngày trong tuần. Các ngày trong tuần được liệt kê dọc theo trục tung từ dưới lên trên lần lượt là: Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư, Thứ Ba và Thứ Hai. Số chú khỉ đếm được trong mỗi ngày được biểu diễn bằng số hình vẽ chú khỉ có trên biểu đồ. Thứ Sáu được biểu diễn với 4 chú khỉ, thứ Năm được biểu diễn với 4 chú khỉ, thứ Tư được biểu diễn với 3 chú khỉ, thứ Ba được biểu diễn với 6 chú khỉ và thứ Hai được biểu diễn với 5 chú khỉ.
Hình minh họa một chú hải cẩu, tương ứng với 4 chú hải cẩu trên thực tế.
Biểu đồ tranh với trục hoành cho biết số chú hải cẩu và trục tung cho biết ngày trong tuần. Các ngày trong tuần được liệt kê dọc theo trục tung từ dưới lên trên lần lượt là: Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư, Thứ Ba và Thứ Hai. Số chú hải cẩu đếm được mỗi ngày được biểu diễn bằng số hình vẽ chú hải cẩu có trên biểu đồ. Thứ Sáu được biểu diễn với 4 chú hải cẩu, thứ Năm được biểu diễn với 6 chú hải cẩu, thứ Tư được biểu diễn với 2 chú hải cẩu, thứ Ba được biểu diễn với 3 chú hải cẩu và thứ Hai được biểu diễn với 4 chú hải cẩu.
Bài tập 5A
Hỏi vào (những) ngày nào thì số chú khỉ Bình đếm được ít hơn số chú hải cẩu?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Bài tập 5B
Hỏi trong ngày nào Bình nhìn thấy tổng số chú khỉ và chú hải cẩu nhiều nhất?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.