If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ tranh: nhiều bước

​Phân tích các biểu đồ tranh để giải các bài toán có nhiều bước.

Đọc biểu đồ tranh qua nhiều bước

Biểu đồ tranh là một loại biểu đồ sử dụng hình vẽ hoặc kí hiệu để biểu diễn thông tin.
Minh thích ăn phô mai và đã vẽ một biểu đồ để biểu diễn số gam phô mai mà bạn ấy đã ăn trong tuần vừa rồi.
Với mỗi hình vẽ của một miếng phô mai, ta biết được thực tế bạn ấy đã ăn 2g.
Biểu đồ tranh với trục hoành cho biết ngày và trục tung cho biết số gam phô mai đã ăn. Mỗi ngày được liệt kê dọc theo trục hoành từ trái sang phải lần lượt là: Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm và Thứ sáu. Số gam phô mai ăn trong mỗi ngày được biểu diễn bằng số hình vẽ miếng phô mai có trên biểu đồ. Thứ hai được biểu diễn với 6 miếng phô mai, thứ ba được biểu diễn với 3 miếng phô mai, thứ tư được biểu diễn với 4 miếng phô mai, thứ năm được biểu diễn với 3 miếng phô mai và thứ sáu được biểu diễn với 7 miếng phô mai.
Đọc biểu đồ tranh trên và trả lời những câu hỏi sau.
Bài tập 1A
Hỏi Minh đã ăn bao nhiêu gam phô mai vào thứ Tư?
Chọn 1 đáp án:

Bài tập 1B
Phô mai có giá 3 đô la mỗi gam. Hỏi Minh đã trả bao nhiêu tiền cho số gam phô mai bạn ấy ăn vào thứ Tư?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Ví dụ 1: Chú bò nhảy múa

Chú bò sữa Văn là một vũ công tuyệt vời! Biểu đồ tranh sau đây cho biết số giờ mà chú bò sữa ấy đã luyện tập cho bốn tiết mục khác nhau.
Với mỗi hình vẽ của một chú bò sữa, ta biết được thực tế chú bò sữa ấy đã luyện tập trong 3 giờ.
Biểu đồ bằng hình vẽ với trục hoành cho biết tên tiết mục nhảy và trục tung cho biết số giờ luyện tập. Loại tiết mục được liệt kê dọc theo trục hoành từ trái sang phải lần lượt là: ba lê, hip-hop, khiêu vũ và nhảy thiết hài. Số giờ luyện tập được biểu diễn bằng số hình vẽ chú bò sữa có trên biểu đồ. Ba lê được biểu diễn với 3 chú bò sữa, hip-hop được biểu diễn với 5 chú bò sữa, khiêu vũ được biểu diễn với 4 chú bò sữa và nhảy thiết hài được biểu diễn với 5 chú bò sữa.
Bài tập 3
Hỏi chú bò sữa dành thời gian luyện tập cho cả tiết mục khiêu vũ và tiết mục múa dân gian nhiều hơn bao nhiêu giờ so với tiết mục hip-hop?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
giờ

Ví dụ 2: Côn trùng

Nga đếm các loại côn trùng trong vườn của bạn ấy để chuẩn bị cho dự án khoa học. Bạn ấy đã vẽ một biểu đồ để biểu diễn số lượng và loại côn trùng mà bạn ấy đã nhìn thấy.
Với mỗi hình vẽ của một chú bọ rùa, ta biết được thực tế có 4 chú bọ rùa.
Biểu đồ bằng hình vẽ với trục hoành cho biết số lượng côn trùng và trục tung cho biết loại côn trùng. Loại côn trùng được liệt kê dọc theo trục tung từ trên dưới lên trên lần lượt là: bọ hung, dế, kiến, muỗi và ong. Số con côn trùng được biểu diễn bằng số hình vẽ bọ rùa có trên biểu đồ. Bọ hung được biểu diễn với 5 con bọ rùa, dế được biểu diễn với 4 con bọ rùa, kiến được biểu diễn với 3 con bọ rùa, muỗi được biểu diễn với 6 con bọ rùa và ong được biểu diễn với 3 con bọ rùa.
Bài tập 4A
Hỏi Nga đã đếm loại côn trùng nào mà có số lượng nhiều hơn số con dế và ít hơn số con muỗi?
Chọn 1 đáp án:

Bài tập 4B
Nga đã đếm thêm được 4 con kiến và biểu diễn thêm số lượng đó vào biểu đồ.
Hỏi 2 loại côn trùng nào mà Nga đếm được có cùng số lượng sau khi bạn ấy thêm 4 con kiến vào?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Câu hỏi nâng cao

Hãy nhìn vào hai biểu đồ và so sánh.
Bình rất thích động vật. Biểu đồ dưới đây cho biết số chú khỉ và số chú hải cẩu mà bạn ấy đếm được ở sở thú vào tuần trước.
Với mỗi hình vẽ một chú khỉ, ta biết được thực tế có 3 chú khỉ.
Biểu đồ bằng hình vẽ với trục hoành cho biết số chú khỉ và trục tung cho biết ngày trong tuần. Mỗi ngày trong tuần được liệt kê dọc theo trục tung từ dưới lên trên lần lượt là: thứ sáu, thứ năm, thứ tư, thứ ba và thứ hai. Số chú khỉ nhìn thấy trong mỗi ngày được biểu diễn bằng số hình vẽ chú khỉ có trên biểu đồ. Thứ sáu được biểu diễn với 4 chú khỉ, thứ năm được biểu diễn với 4 chú khỉ, thứ tư được biểu diễn với 3 chú khỉ, thứ ba được biểu diễn với 6 chú khỉ và thứ hai được biểu diễn với 5 chú khỉ.
Với mỗi hình vẽ của một chú hải cẩu, ta biết được thực tế có 4 chú hải cẩu được nhìn thấy.
Biểu đồ bằng hình vẽ với trục hoành cho biết số chú hải cẩu và trục tung cho biết ngày trong tuần. Mỗi ngày trong tuần được liệt kê dọc theo trục tung từ dưới lên trên lần lượt là: thứ sáu, thứ năm, thứ tư, thứ ba và thứ hai. Số chú hải cẩu nhìn thấy trong mỗi ngày được biểu diễn bằng số hình vẽ chú hải cẩu có trên biểu đồ. Thứ sáu được biểu diễn với 4 chú hải cẩu, thứ năm được biểu diễn với 6 chú hải cẩu, thứ tư được biểu diễn với 2 chú hải cẩu, thứ ba được biểu diễn với 3 chú hải cẩu và thứ hai được biểu diễn với 4 chú hải cẩu.
Bài tập 5A
Hỏi trong ngày nào Bình đếm được số chú khỉ ít hơn số chú hải cẩu?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Bài tập 5B
Hỏi trong ngày nào Bình nhìn thấy được tổng số chú khỉ và chú hải cẩu nhiều nhất?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.