If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về chu vi

Ôn tập những kiến thức cơ bản về chu vi và giải các bài toán.

Chu vi là gì?

Chu vi là độ dài đường bao quanh một hình hai chiều.
Chu vi của những hình dưới đây được tô màu start color #11accd, start text, x, a, n, h, end text, end color #11accd.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về khái niệm chu vi? Hãy xem video này.

Làm cách nào để tính chu vi của một hình?

Để tính chu vi của một hình, ta tính tổng độ dài tất cả các cạnh của hình đó.

Ví dụ 1:

Chu vi của hình dưới đây là bao nhiêu?
Ta có thể tính chu vi bằng cách tính tổng độ dài của tất cả các cạnh.
start text, C, h, u, space, v, i, end text, equals, start color #11accd, 18, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 8, end color #1fab54, plus, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, plus, start color #ca337c, 10, end color #ca337c
start text, C, h, u, space, v, i, end text, equals, 46, start text, space, m, end text

Ví dụ 2:

Chu vi của hình ngũ giác đều dưới đây là bao nhiêu? Biết rằng trong một hình ngũ giác đều thì độ dài của các cạnh bằng nhau?
Ta có thể tính chu vi bằng cách tính tổng độ dài của tất cả các cạnh.
Đề bài cho chúng ta biết rằng độ dài tất cả các cạnh của hình là bằng nhau.
start text, C, h, u, space, v, i, end text, equals, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, plus, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, plus, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, plus, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, plus, start color #1fab54, 9, end color #1fab54
start text, C, h, u, space, v, i, end text, equals, 45, start text, space, c, m, end text
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tính chu vi? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 1: Tính chu vi

Bài 1A
 • Hiện tại
Chu vi của hình tam giác là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
xăng-ti-mét

Bạn muốn làm thêm nhiều bài tập như thế này? Hãy làm những bài tập này:
Tính chu vi khi có độ dài các cạnh
Tính chu vi bằng cách đếm ô vuông

Bài luyện tập 2: Bài tập nâng cao

Bài 2A
 • Hiện tại
Chu vi của hình là 50, start text, space, c, m, end text.
Tính độ dài của cạnh chưa biết.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
start text, c, m, end text

Bạn muốn làm thêm những bài tập như thế này? Hãy làm những bài tập này:
Tính độ dài cạnh chưa biết khi biết chu vi
Bài toán chữ về chu vi

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.