If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về chu vi

Ôn tập những kiến thức cơ bản về chu vi và giải các bài toán.

Chu vi là gì?

Chu vi là độ dài đường bao quanh một hình hai chiều.
Chu vi của những hình dưới đây được tô màu xanh.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về khái niệm chu vi? Hãy xem video này.

Làm cách nào để tính chu vi của một hình?

Để tính chu vi của một hình, ta tính tổng độ dài tất cả các cạnh của hình đó.

Ví dụ 1:

Chu vi của hình dưới đây là bao nhiêu?
Ta có thể tính chu vi bằng cách tính tổng độ dài của tất cả các cạnh.
Chu vi=18+8+10+10
Chu vi=46 m

Ví dụ 2:

Chu vi của hình ngũ giác đều dưới đây là bao nhiêu? Biết rằng trong một hình ngũ giác đều thì độ dài của các cạnh bằng nhau?
Ta có thể tính chu vi bằng cách tính tổng độ dài của tất cả các cạnh.
Đề bài cho chúng ta biết rằng độ dài tất cả các cạnh của hình là bằng nhau.
Chu vi=9+9+9+9+9
Chu vi=45 cm
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tính chu vi? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 1: Tính chu vi

Bài 1A
Chu vi của hình tam giác là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
xăng-ti-mét

Bạn muốn làm thêm nhiều bài tập như thế này? Hãy làm những bài tập này:
Tính chu vi khi có độ dài các cạnh
Tính chu vi bằng cách đếm ô vuông

Bài luyện tập 2: Bài tập nâng cao

Bài 2A
Chu vi của hình là 50 cm.
Tính độ dài của cạnh chưa biết.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cm

Bạn muốn làm thêm những bài tập như thế này? Hãy làm những bài tập này:
Tính độ dài cạnh chưa biết khi biết chu vi
Bài toán chữ về chu vi

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.