If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm chu vi khi thiếu một cạnh

Vấn đề

Hình bên dưới bao gồm các hình chữ nhật được ghép lại với nhau.
Tìm độ dài của cạnh còn thiếu.
Hãy bấm vào từng dấu chấm trên hình để chọn đáp án.
Chu vi của hình là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?