If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các số có nhiều chữ số

Cùng so sánh các số có nhiều chữ số như 350000 và 53000. 

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Khi so sánh 98989 10 98899 bây giờ chúng ta muốn so sánh hai số này và để làm điều đó thì trước tiên hãy suy nghĩ về ý nghĩa của chúng những con số này thực sự khởi nghĩa gì đầu tiên Hãy nhìn vào số ở phía bên trái chúng ta có số 9 ngoài cùng bên phải hay ở hàng đơn vị đó có nghĩa là nó biểu thị cho 9 đơn vị ngay bên cạnh chúng ta có một số 8 ở hàng chục như vậy có tám chục 280 em còn hai số ở bên phải đây 89 thì tương đương với 80 cộng 9 ở cạnh số 8 Chúng ta có một số 9 ở hàng trăm như vậy chúng ta có thể thấy rằng 989 thì tương đương với 900 cộng 80 cộng 9 A và tiếp tục làm tương tự với 2 số cuối cùng này chúng ta có 8 ở hàng nghìn A và cuối cùng số 9 ở vị trí hàng chục nghìn có nghĩa là 90.000 290.000 đ à Vì vậy số 98989 tương đương với 90.000 cộng tám nghìn cộng 900 cộng 80 cộng 9 Ừ vậy thì số ở hàng nào là quan trọng nhất để chúng ta có thể biết được giá trị của một số chữ số ở hàng nào quyết định được một số là lớn hay là bé và câu trả lời chính là số ở ngoài cùng bên trái rồi nó đứng hàng giá trị nào thì số xa nhất ở bên trái là số có hàng và chị lớn nhất vì vậy nó quan trọng nhất trong việc xem xem một số là lớn hay là bé Ừ như vậy khi so sánh những số này chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc so sánh giá trị ở hàng lớn nhất của 2 số này bạn trong trường hợp này thì hàng chục nghìn là hàng lớn nhất mà hai số đều có đó là số 9 Vì vậy hai số này Ừ bắt đầu với 90.000 khâu chúng bằng nhau Sau đó chúng ta chưa thể biết được số nào lớn hơn mình phải sẽ chuyển sang giá trị ở vị trí lớn tiếp theo đó là nhìn Á và một lần nữa chúng ta có thể thấy trong cả hai số này chúng ta có một số 82 gọi là 8.000 vì vậy nhìn lại đến bây giờ những số này là giống nhau không có số nào là lớn hơn cả như vậy chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp chúng ta sẽ chọn giá trị ở vị trí lớn tiếp theo đó là chăm A và số thứ nhất của chúng ta ở phía bên trái ta có 900 900 nhưng ở bên phải chúng ta chỉ có 800 ăn mì vậy 800 nhỏ hơn 900 Chính vì vậy số viết phải thì nhỏ hơn số ở thứ nhất này của chúng ta hay chính và số bên trái hoặc tác có thể nói 900 lớn hơn 800 thì vậy số bị cháy thì lớn hơn A và đây là ký hiệu dấu lớn hơn 7,8 muốn hướng Mở quay về phía số lớn hơn khi chúng ta muốn hướng Mở của dấu sẽ đối mặt với số lớn hơn như vậy chúng ta sẽ đọc là 98989 lớn hơn 98899 ý Ê khoan đã bạn có thể đăng nghĩ chúng ta không xem xét hàng chục ở đây chúng ta còn số 8 ở hàng chục và bên phải của số 9 ở hàng chục Oh số 9 là thằng chục chắc chắn lớn hơn số 8 Hoàng chục nhưng nó không đủ để bù vào hàng trăm số hàng trăm thì lớn hàng chục rất nhiều lần gấp 10 lần cơ như vậy chồng quan trọng hơn chúng có ảnh hưởng lớn hơn trong việc xem Số nào là số lớn hơn vì vậy chúng ta chỉ so sánh cho đến khi chúng ta tìm được giá trị ở hàng lớn nhất mà khác nhau và số nào có con số lớn hơn tại vị trí đó thì rồi đó sẽ là số lớn hơn cùng thử lần nữa nhé anh ở đây chúng ta đang so sánh 53.000 mà 350.000 khâu khi nhìn lướt nhanh bạn có thể đăng nghĩ được rồi Rồi đưa tiên là năm số đầu tiên là ba ở đây giá trị hàng cao nhất là lớn hơn đó là năm nhưng như thế là chưa đủ chúng ta phải chắc chắn rằng đang So sánh những giá trị ở trên cùng vị trí giá trị vị trí lớn nhất ở đây là 5 này nằm ở hàng chục nghìn đ ở những vị trí lớn nhất ở đây là số 3 thì lại ở vị trí hàng trăm nghìn Vì vậy bây giờ chúng ta đang So sánh 300.000 với 50.000đ đó là hai giá trị ở hai vị trí khác nhau Chúng ta muốn so sánh hàng trăm nghìn với hàng trăm nghìn khâu Hãy nhìn qua đây có bao nhiêu số hàng trăm nghìn là số này có câu trả lời là không không có số nào hàng trăm nghìn cả nhưng chúng ta có thể coi là 000đ và khi so sánh với 300.000 đ em nói nhỏ hơn rất nhiều không trăm nghìn thì nhỏ hơn nhiều so với 300.000 khâu nhưng thực tế số thứ hai này lớn hơn à Vì vậy hãy cẩn thận đừng chỉ so sánh chữ số đầu tiên mà phải so sánh giá trị ở hàng lớn nhất ạ Và nếu nhưng không có số nào là mở hàng đó chúng ta có thể Điền một số 0 và sau đó mới so sánh nên chúng ta có thể nói 53.000 thì nhỏ hơn nhỏ hơn 350.000 Ê bà ký hiệu này là nhỏ hơn vì bên lớn hơn hướng một số lớn hơn và số lớn hơn là số thứ hai như vậy 53.000 nhỏ hơn 350.000 đ