If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về so sánh diện tích

Cùng so sánh diện tích của hai bức tranh khi biết chiều dài và chiều rộng của chúng. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

những bức tranh hình chữ nhật của ba dài 36 cm và rộng 20cm bức tranh hình chữ nhật của Thu rộng 26 cm và dài 30cm vậy thiếu trên nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu Được rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ tranh của Mai nhé tranh của Mai thì có chiều dài là 36 cm và chiều rộng là 20cm em chưa nào 36 và chiều này là 20 ừ ừ thì nó sẽ trông như thế này Vậy thì diện tích tranh của mai sẽ còn bao nhiêu nhỉ Nó sẽ bằng 36 X10 20 36 X2 = 72 vẹn lên 36 X20 sẽ là 720 và đơn vị của chúng ta là cm vuông a tiếp theo chúng ta sẽ vẽ tranh của Thu Trang của Thu có chiều rộng là 26cm số 26 cm và chiều dài là 30cm thì mình sẽ vẽ tranh của Thu thì nó sẽ trông như thế này vi phạm vi dùng diện tích tranh của Thu sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Nó sẽ bằng 26 X30 Em hãy xấu như vậy 30 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ chúng sẽ tìm ra nhé mình sẽ lấy 2 sóng nhân với 3 sau đó mình sẽ thêm số 0 sau ba nhân với 6 sẽ được 18 mình sẽ biết 8 và nhớ 1 a32 bằng 6 và thêm một bằng 7 thực chất ở đây thì mình có thể nhầm 3000 với 26 thì cũng sẽ bằng 3 X20 bằng 60 cộng thêm ba x16 bằng 18 nữa Tức là một lấy 60 cộng 18 sẽ = 78 78 và sau đó thì mình thêm số không vậy thì diện tích trang của Thu là 780 cm vuông Ừ vậy thì tranh của bạn nào lớn hơn nhỉ thời trang của Thu lớn hơn và trên của thu được hơn bao nhiêu mình đã biết tranh thủ thu có diện tích là 780 cm vuông Trên của Mai có diện tích là 720 cm vuông vật lên trên của Thu lớn hơn trên của 3 60 cm vuông số 780 - 720 bằng 60 ừ ừ