If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Những tình huống sử dụng diện tích và chu vi

Vấn đề

Minh muốn đặt một cái hàng rào xung quanh công viên gần nhà bạn ấy. Bạn ấy đo các cạnh và tìm ra độ dài của chúng lần lượt là 7, start text, space, m, end text8, start text, space, m, end text. Bạn ấy nhân 7, times, 28, times, 2 và tìm ra bạn ấy cần 30, start text, space, m, end text gỗ cho hàng rào.
30, start text, space, m, end text biểu diễn cho cái gì?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?