If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

ở trong video này chúng ta sẽ ôn lại một chút về khái niệm bảng giá trị hay còn được gọi là sơ đồ giá trị trong các video trước thì chúng ta đã học về khái niệm hành giá trị rồi và bảng giá trị chính là một cách để thể hiện rõ ràng về hàng giá trị nghĩa là ở tuần hành chúng ta sẽ thể hiện được là mình có bao nhiêu ở từng hà Bây giờ ở phía dưới thì chúng ta thấy đề bài yêu cầu chúng ta dùng bảng giá trị để viết số 60229 đây là một bảng giá trị và chúng ta có Đây là một bảng giá trị và đề bài yêu cầu viết số có một chữ số và từng ô trống của bảng giá trị chúng ta có bao nhiêu chục nghìn có bao nhiêu Nhìn có bao nhiêu trăm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị ở đây thì các bạn hãy áp thì dừng đều lại và xem xem mình có thể tự giải được bài toán này không nhất chứng minh Hãy xem xem là mình có thể tự giết được ở trên bảng giá trị này xem từng hàng nó sẽ có giá trị bằng bao nhiêu hay không khi chúng ta có bao nhiêu Nhìn bao nhiêu Trang bao nhiêu chục và và nhiều đơn vị được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau nhé mình sẽ bắt đầu vào con số đầu tiên ở bên trái ở hàng chục Nhi đây là hàng đơn vị đây là hàng chục để mình viết lại cho đẹp hơn một chút nhé Đây là hàng đơn vị hàng chục hàng trăm hàng Nghi và hàng chục nghìn vậy nên chúng ta có thể thấy là mình có sáu chục nghìn có sáu chục nghìn thì sẽ biết 6 ở đây mình có sáu chút đi con hàng nghìn thì sao nhỉ Ở hàng nghìn Chúng ta có một chữ số 0 vậy nên là chúng ta có không nhìn ở đây Bạn có thể nhìn thấy rõ là chúng ta có không nhịp và mình sẽ viết số 0 ở đây vậy bạn có thể nói là như thế thì không phải là chúng mình Có 60.000 à Đúng là chúng mình Có 60.000 thật nhưng mình đã tính 60 nghìn hàng chục nghìn rồi và bây giờ mình chỉ cần Tính giá trị của hàng nghìn thôi và ở hàng nghìn thì chúng ta không có gì cả Hiện lên mình sẽ viết số 0 ở hàng trăng chúng mình có 200 A và tiếp tục đến hàng chục ở hàng chục chúng ta có hai chục nghìn có hai chục pha cuối cùng ở hàng đơn vị chúng ta có 9 đơn vị trí đơn vị và thế là xong vậy Thì mục đích của video này chính là để cho các bạn ôn lại khái niệm về bảng giá trị bảng giá trị là một cách thể hiện rõ ràng hơn để chúng ta có thể nhìn thấy được ở từng hàng thì chúng ta có giá trị là bao nhiêu và đó chính là cách chúng ta thể hiện một con số