If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:19

Xem giờ chính xác (với đồng hồ không có số)

Thuyết minh video

bộ đồng hồ của chúng mình đang chỉ lấy giờ nhỉ chúng ta cũng làm nhé chị xem đồng hồ chúng ta thấy có hai cây kim lá cây ngắn hơn là Kim dầu xin giá cây dài hơn chính là Kim Phúc anh qua đây ta sẽ có hai cái kim là Kim giờ khi giá Kim Phúc ở đây chính là một trong những cách mà chúng mình có thể biểu thị giờ nhé chúng ta sẽ biết số giờ trước hai chấm rồi là số phút bây giờ chúng mình cùng nhìn vào hình nào ở đầy Điều đầu tiên mà chúng ta nhận thấy được đó chính là việc đồng hồ của chúng mình không thể được đánh số chính vì vậy để dễ dàng hơn chúng ta sẽ tự đánh số nhé đỉnh đồng hồ của chúng tả đầy luôn biểu hiện 12:02 cũng chính là khung giờ đây cũng chính là nơi mặt kim giờ và kim phút bắt đầu một vòng của nó bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu nào có đề chúng ta có 12 giờ hoặc là không giờ 12 giờ tới đây là 1 giờ 2 giờ 3 giờ 4:00 5:00 6 giờ 7 giờ 8 giờ 9 giờ 10:00 11:00 và 12 giờ hay cũng chính là không giờ nhé a đối với việc đọc giờ chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới các mốc lớn này thôi nhưng móc nhỏ này tệ như thế này chúng ta sẽ không quan tâm nhé ạ bây giờ Kim giờ đang chỉ vào đâu nhỉ chúng ta có thể thấy kim giờ đang trí thẳng vào khoảng trống giữa số 10 và số 11 điều đó có nghĩa là chúng ta đã đi qua những 10 giờ và đang trên đường tấn hướng từ 1 giờ như vậy Bây giờ chúng mình vẫn đang là mười giờ nhé chúng ta sẽ thật 10 giờ ở đây tiếp đến chúng ta sẽ nhìn sang số phút chim phút của chúng mình đang chỉ ở đâu nhỉ À chị Phúc của chúng mình đang chỉ vào đây nhé Khi nào giới thiệu đặc số phút chúng ta sẽ quan tâm tới những mốc nhỏ như thế này cũng giống như kim giờ một vòng cổ kim phút cũng sẽ bắt đầu từ số 12 số Today nhiều kim phút của chúng ta chỉ thẳng vào số 12 điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở mốc không phút hay cũng chính là đang ở mốc 10 giờ tròn Khi dịch Kim foody một chút chúng ta sẽ có 10:01 thêm một chút nữa chúng ta sẽ có 10:02 10:03 10:04 giá 10:05 chúng ta sẽ có mốc 5 phút ở đây dịch thêm một chút nữa chồng tàng sẽ có 10:06 10:07 10:08 10:09 cả 10:10 I khi chúng ta lại được thêm món móc 10 đây nữa khi tới đây chắc hẳn đã có hoài bạn nhận ra quy luật của các nước lớn về phải không nóng đó chính là với mỗi mốc lớn chúng ta sẽ cộng thêm 5 phút nào ý ở đây chúng ta có không phút năm phút mười phút đây cộng thêm 5 phút nào chúng ta sẽ được 75 phút thế này sẽ là 20 phút 25 phút 30 phút bài 5 phút 45 phút cho tới hết Bây giờ chúng mình sẽ quay lại đọc số phút nhé Ở đây chúng ta có 15 phút Vàng nhất thêm một chút nữa chúng ta sẽ được 16 phút như vậy số phức của chúng mình lá 16 phút cho tôi đàn ông chúng ta có thể kết hợp đặc sánh đồng hồ của chúng mình đang chỉ 10:16 này cũng chính là đáp án của chúng ta nhé ạ Bây giờ chúng mình cùng làm thường ví dụ lúc nào Anh ở ví dụ Thứ hai này Kim giờ của chúng mình đang chỉ vào đâu nhỉ chúng ta sẽ cùng đánh số vào đồng hồ nhé từ tương tự như ví dụ một có đây ta có không sở 1 giờ 2 giờ và 3 giờ chúng ta có thể tiếp tục đánh đến hết nhưng mà chỉ cần biết từng này thôi cũng đã đủ giúp chúng ta tìm được số giờ bà này rồi Ở đây Kim giờ đang chỉ nó đâu nhỉ ta có thể thấy kim rồi đang chỉ vào khoảng trống giữa số 1 và số 2 điều đó có nghĩa là số giờ của chúng ta đã vượt ngưỡng 1 giờ tao đang trên đường tới hay dầu như vậy Bây giờ chúng ta đang ở một giờ nhé chúng ta sẽ biết một giờ ở đây và sau đó chúng ta sẽ đi tìm đến số phút khi kim phút của chúng ta đang chỉ vào đâu nhỉ ta có thể thấy kim phút của chúng mình đang thì thẳng vào mốc nhỏ này tao cũng tương tự như ví dụ một Chúng ta sẽ bắt đầu đếm lần lượt từ không phút ta sẽ có không phút năm phút mười phút 15 phút 20 phút 25 phút 30 phút và 15 phút 40 phút cá 45 phút anh qua đây chúng mình thấy kim phút chưa kịp phải đến 45 phút in chúng mình sẽ quay lại mức 40 phút và đến lần lượt từng phút từ đây nhé Ừ từ phút thứ 40 ta sẽ có 40 phút 41 phút còn hai phút còn 3 phút và 44 phút như vậy Số phút của chúng ta trong bài này là 44 phút Ừ từ đây ta có thể kết luận được dáng đồng hồ đang chỉ 1:44 đầy cũng chính là đáp án của bài này nhé