If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

khi chúng ta cần tính 9601 - 8023 gạch vào đây thì mình thấy mình không thể thực hiện được pháp chủ bởi vì một đơn vị làm sao mà - được 3 đơn vị tiếp tục vị của hàng chục Làm sao để chúng ta lấy không chục - hai chục được nhỏ vậy thì chúng ta sẽ cần vay từ hàng đứng trước để có thể thực hiện được phép trừ này và mình sẽ tìm hàng gần nhất mà có thể vay được nhé ở hàng chục thì chúng ta không thể vay được rồi hàng đơn vị thì cũng không được vậy nên chúng ta sẽ vai tù hàng chăn ngày sẽ ra từ hàng trăm nhé Ở đây có 600 Vậy là chúng ta có thể vay để cho và chụp ảnh đơn vị rồi 6 ở đây đại diện cho 600 bệnh nên chúng ta sẽ vay 100 từ 600 ngày cho vay 100 - 600 ngày và nó sự biến thành 500 và chuyển 100 đó vào hàng chục ở chương trình chuyển một trăm và hàng chục có khách đến cửa hàng chung thì mình sẽ biểu diễn như thế nào nhỉ từ hàng chục thì hiện tại mình có không trục và mình cộng thêm 100 100 thì chỉ ra bằng 10 chục không cộng 100 thì sẽ bằng 100 và cũng bằng 10 chục có người chụp sẽ Nhấn ở đây mình sẽ đạt số không đi và mình sẽ biểu diễn bằng số 10 mình sẽ biểu diễn bằng số 10 nhá cho các bạn nhìn lại này chúng ta đã vừa làm gì cho chúng ta vay 100 tụ hàng trăm Vậy nên hành chăm chỉ còn 500 thôi và chúng ta cộng 100 đó vào hàng chục chúng ta viết 10 chứ không phải là 100 buổi thì đây là hàng chục vậy nên mười này biểu diễn cho 100 Chúng ta đã không hề thay đổi giá trị của số này chín nghìn cộng 600 Cộng Một thì cũng sẽ bằng chín nghìn cộng 500 + 100 cộng 1 thì các bạn nhớ nhất 100 ở đây được đại diện bởi số 10 10 10 đứa hàng chục rất là người trục và người chụp cũng là 100 bây giờ thì hàng đơn vị mình vẫn chưa trừ được thế nên mình sẽ cần phải vay tiếp khi chúng ta sẽ vai một trục từ hàng chục để cho và hạt đơn vị chúng ta sẽ vai một trục từ hàng chục và cho vào hàng đơn vị nhất mình sẽ vai một chục vẫn đi làm 10 chục này sẽ chỉ còn chín chục mà thôi mình gạch số người đi và mình biết số 9 đây chính là chính trục và mình cộng một chục đó và hàng đơn vị một chục tức là mười cộng với một sẽ là 11 Vậy nên ở đây mình có 11 và bây giờ thì mình đã sẵn sàng để trừ ở hàng đơn vị nên có 11 - 3 = 8 hàng chục mình có chín chục thứ hai chục bằng bảy chục 39 Trúc Chở hàng chục bằng bảy chục và mình sẽ viết bằng số 7 để đại diện hành trang mình có 500 - không trăm bằng 500 và được viết số 5 để đại diện cuối cùng hàng nghìn mình có 9.000 - 8000 bằng 1000 và 1 viết số 1 Kết quả là 1578 để thể hiện cách chừng Thấy dễ hơn thì mình sẽ viết lại các số này theo dạng khai triển mình có 9.000 cộng 600 + không trục ở cấp 1 A và số ở dưới sẽ là 8.000 mình - 8000 - không trăn cách xử lý hai chục A và - 3 đơn vị ạ Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện các zai từ hàng đựng chước y hệt như gục ngã vì mình không thể lấy 1 - 3 thuộc cũng không thể lấy không - 20 độ vậy nên này sẽ vay từ hàng trăm mình sẽ vay từ 600 này 600 sẽ biến thành 500 và mình sẽ cộng 100 ngày vào hàng chục mình chuyển 100 này vào trục vậy nên thay vì không thì mình sẽ có 100 các bạn lưu ý là giá trị của số này không hề thay đổi nhé chúng ta có số này bằng chín nghìn cộng 500 + 100 cộng một và cũng sẽ bằng số ban đầu là chín nghìn cộng 600 Cộng Một chúng ta chỉ di chuyển giá trị một chút thôi Và bây giờ thì mình có 100 ở hàng chục và 100 này được đại diện bởi số người ở bên kia mười đại diện cho 100 và bây giờ thì mình vẫn chưa vay xong mình sẽ cần chuyển một trục từ hàng chục xa hàng đơn vị vậy nên một trang này sẽ biến thành 90 và mình cộng 12 là một chục đó và hàng đơn vị 10 cộng một sẽ là 11 đó các bạn thấy không Mình đã vay y hệt như cách làm đã làm lúc nãy và mình chỉ biết một cách hơi khác như một chút xíu thôi số 500 ngày được đại diện một số 5 của bên này số 90 được đại diện bởi số 9 và bây giờ thì ở bên này đã sẵn sàng được trừ mình lấy 11 - 3 = 8 90 - 20 = 70 A500 - không bằng Ngắm Trăng A và cuối cùng 9900 nhìn bằng 1000 khi chúng ta nhận được kết quả ý như lúc nãy một nghìn cộng 500 cộng 70 cộng 8 chính là bằng 1578 ý