If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

ở trong video này để chúng ta sẽ thực hiện phép tính 7329 - 6278 mình sẽ So sánh các chữ số của từng hàng để xem xem mình có thể thực hiện được phép trừ này không nhất 6278 thì rõ ràng là nhỏ hơn mình 329 rồi Vậy nên chắc chắn là chúng ta có thể thực hiện được phép trừ ở hàng đơn vị thì mình có 9 đơn vị - 8 đơn vị sẽ bằng một đơn vị và mình Viết một đơn vị ở đây một đơn vị ở đây sau đó đi chúng ta đến với hàng chục mình cần lấy hai chục - 7 chục hai chục - 7 chục và chúng ta không thể lấy hai chục - 7 chụp được mình sẽ gặp khó khăn ở đây vậy nên chúng ta sẽ cần bay Tu Hành phía trước để chở hàng chục và để hiểu rõ hơn về cách tính này thì chúng ta sẽ cùng hai triển cả hai số này ra nhé 7329 7 ở hàng nghìn thì tượng trưng cho 7.300 tượng trưng cho 300i trực tiếp theo thì mình sẽ có số 2 của hàng chục và Tức là hai chục và cuối cùng là số 9 ở hàng đơn vị thì mình sẽ biết hàng cộng 9 phải đây là một cách khai triển khác của bệnh nhìn 329 a tiếp theo thì mình có số 6278 6 là nhìn sẽ viết lại thang 6.000 chúng ta cần - 6000 hay ở hàng trăm thì mình sẽ biết bạn là - 200 3 - 200 17 Hoàng chụp hình sẽ biết là - vậy Chụp 3 - bảy chục A và cuối cùng tại ngân hàng đơn vị thì mình sẽ ghi là - 8 Vậy là chúng ta đã khai triển song hai số này Bây giờ thì mình sẽ thực hiện - nhé nhà mình có 9 - 89 đơn vị - 8 đơn vị sẽ bằng một đơn vị tiếp theo ở trục thì mình sẽ cần lấy hai chục - 7 chục và chúng ta lại gặp khó khăn như lúc nãy bây giờ thì mình sẽ cần vay ở một hàng nào đó để cậu và hàng chục sau đó thì mình có thể chịu được và cách dễ nhất là mình sẽ vay từ hàng trăm nghĩa là hàng ngay bên cạnh hàng chục chúng ta sẽ vay 100 từ 300 này vậy nên mình sẽ rất hạnh nhé không phải là ba trăm nữa mà mình sẽ vay 100 và bây giờ mình chỉ còn 2 trang1 hàng trăm thôi mình sẽ chuyển 100 này sang hàng chục và hàng chục thì mình sẽ có 120 100 cộng 20 sẽ bằng 120 độ thì các bạn gì nhé Mình có 300 cộng với 20 thì cũng sẽ bằng 200 cộng với 120 kết quả đều là 320 vậy nên mình đã không thay đổi giá trị của số này mà mình sẽ chỉ vai tù hàng trăm và mình chuyển để làm chủ đề mình có thể thực hiện phép trừ dễ dàng hơn tương tự như vậy Ở bên này mình vay một trang một hàng trăm Vậy nên không phải là ba nữa mà mình sẽ còn hai mình sẽ viết một số 2 ở đây và số 2 đó tượng trưng cho 200 chỗ này không phải là hai nữa mà sẽ ra 12 nghĩa là mình vừa vay 100 từ hàng chăn và sau đó thì mình cộng và hàng chục ở hàng chục mình có 120 và 129 là 12 chụp bây giờ thì mình sẽ tính nhá 120 - 70 bằng 50 hoặc là ở bên này cũng vậy 12 - 7 sẽ bằng 5 và mình viết năm ở hàng chục năm ở hàng chục chính là đại diện cho năm chục thực ra mình đã lấy 12 chục - 7 chục và bằng nam chục mình biết năm ở hàng chục và phụ kiện cho nam chục hay là 50 ở hàng trăm thì mình có 200 chứa 200 bằng không trăm và 7.000 - 6000 bằng 1000 anh ở bên này cũng như vậy 200 - 200 bằng không trăm à A và 7.000 - 6000 bằng 1000 Ừ vậy thì kết quả của phép tính này sẽ là một nghìn cộng không cộng 50 + 1 và chính là bằng 1051 một điều quan trọng là các bạn đã Nếu được cắt mà chúng ta vừa thực hiện phép tính này ba ở đây là đại diện cho 300 và hai ở đây là đại diện cho hai chục chúng ta vay 100 từ 300 Vậy nên ở đây mình còn hai mình viết số 2 để đại diện cho 200 và sau đó thì mình cộng 100 bộ hàng chục vậy nên hai chục sẽ biến thành 12 trục và hi vọng các bạn đã chiếu được cách thực hiện phép trừ có nhớ ở trong video này à