If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép trừ 6798 - 3359a [âm nhạc] ạ Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý các chủ đề như thế nào nhỉ ở hàng đơn vị thì chúng ta cần lấy 8 - 9 mà tán thì lại không thể chú ý chí được nên chúng ta sẽ làm như thế nào chúng ta sẽ cần vay từ hàng được trước nhé mình sẽ biết lại cả hai con số này 6798 thì mình sẽ khai triển ra tháng sáu nghìn 6.600 hàng nghìn cộng với 700 7 bộ hàng trăm khi cộng với 9 hàng chục thì sẽ biết hành chính phục 3 cộng với cả lúc hàng được chị sẽ là cộng 8 một số thế giới thì sao nhỉ Mình sẽ lấy 3 - 3000 3 - 3000 ủy ba ở hàng nghìn đ A và - 300 ủy ba ở Hàm chăn 3 - 50 kỳ nằm ở hàng chục ấn vào chữ 9 vị trí giao hàng đơn vị Vì sao Mình đã khai triển và số này sau 6 ở hàng ngày thì mình biết là 6.000 và ba ở hàng trăm thì mình biết là 300 ví dụ làm được vậy Bây giờ thì mình sẽ thử nhé tán thì không chịu được chín rồi Vậy nên mình phải tăng từ một hàng trước để lấy 8 - 9 mình sẽ tay từ hàng chục từ chín chục thì mình sẽ thay người và mày cộng 18 số 90 thì mình bỏ đi Mười thì sẽ còn 80 và mình lấy người đó chuyển vào 8 thì mình cộng 10 vào 8 em giao hàng cho chị mình sẽ được 18 cho nên mình lại không hề thay đổi giá trị của số này mình đã vay 10 từ 90 và được cộng vào tán vợ nên thay thì có sáu nghìn cộng 7g cộng 90 cộng 8 thì mình có sáu nghìn cộng 75 cộng 80 cộng 18 và cả hai quả đều bằng 6798 bây giờ thì - dễ hơn rồi đúng không nhập mình có thể chiều nhé á a18 - 9 sẽ bằng 9 u80 - 50 80 nhé 80 - 50 sẽ bằng 30 chỉ cần lấy 30 cộng 9 u80 - 50 = 30 tiếp theo hàng trăm có 700 - 300 bằng bốn trăm và hàng nghìn mình có 6.000 - 3000 bằng 3000đ anh ta bây giờ phải có kết quả là ba nghìn cộng 400 cộng 30 cộng 92 là 3.439 nếu bạn không muốn biết khai triển quốc gia thì bạn có thể làm với các trường tiêu chuẩn ở bên này thì sẽ làm thử nhé mình sẽ Vai Mường cửa hàng chục mình vay 10 từ 90 vậy nên 90 - 10 sẽ bằng 80 thì mình sẽ các số 9 đi mà viết lại là tán đây là tám chục cảm ơn hàng chục tức là tám chục là sau đó thì mình cộng 10 và đơn vị 10 cộng 8 sẽ bằng 18 kế tiếp ở đây là 18 qua bây giờ mày có thể chữa bệnh thuộc 18 - 9 = 9 8,5 bằng 3 37 - 3 = 4A OOO và 6 - 3 = 3 Xem kết quả bóng đá 3.439 Ý