If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:44

Thuyết minh video

Ừ nếu như bạn gặp phải bài toán 73 bằng ô trống cộng với 57 thì bạn sẽ giải như thế nào nhỉ chúng mình có 2 cách để giải nhất ở đây chúng mình có thể thấy ô trống trứng ra hiệu của bệnh bác và 57 bề 3 - 57 sẽ chín bằng ô trống và nếu bạn ghi như vậy thì chúng mình có thể bắt đầu với số 50 bệnh mình có 57 và sau đó thì mình sẽ cộng thêm bao nhiêu để được một số tròn chục nhỏ nên sẽ cộng thêm ba để được 60 và sau đó đi từ 60 đến 70 ba thì mình sẽ cần phải + thuê 13 nữa nó sẽ là cách mà mình tính nhẩm ở trong đầu mình có thể nói là mình đã cộng thêm 3 sau đó thì mình cậu thêm 13 và tổng cộng mình đã có 73 bây giờ kết quả là 73 Ừ vậy thì mình đã lấy 57 cộng thêm bao nhiêu để được 73 nhỉ Mình đã lấy 57 cộng 3 cộng 13 tức là mình đã cộng thêm 16 U16 U16 cộng 57 sẽ 37 13 bây giờ thì có một cách khác để bạn có thể sử dụng để giải bài này bạn có thể lấy hiệu của 73 và 57 để tính ra được ô trống Tức là mình sẽ biết 73 - 57 đi bằng ô trống Ừ được rồi Bây giờ thì chúng ta đã nhận được một phép tính tương đương và xác tính lúc đầu và mình vẫn có 73 - 57 bằng 16 đó chính là cách mình tính nhẩm trong đầu bây giờ thì mình có thể làm thêm một ví dụ khác nhé ví dụ như là mình có phép tính nhà mình có phép tính 94 - ô trống em chịu đi ô trống bằng 57 các bạn 57 à à ạ Bây giờ thì mình sẽ làm thế nào nhỉ khách hàng cũng tương tự như lúc nãy mình sẽ lấy 94 và mình sẽ - một số nào đó để được một số tròn chục và mình sẽ trực tiếp cho đến khi mình nhận được 57 Bây giờ thì mình có 94 và mình sẽ - 4 để được 90 và mình sẽ trực tiếp đi 30 để được 60 bây giờ mình có 60 rồi và bây giờ từ 60 đến 57 thì mình cái cần chú ý đi bao nhiêu nhỉ Mình sẽ cần - 3 thì sẽ được 57 vì vậy là tổng cộng mình đã - bao nhiêu rồi đầu tiên mình - 4 này sau đó mình - 30 và mình trực tiếp cho ba vậy nên mình đã trừ cho 37 số 94 - 37 sẽ bằng 57 có một cách khác để giải bài toán này đó chính là bạn có thể tìm được hiệu giữa 94 và 57 nghĩa là nếu mình bắt đầu từ 57 nhá thì mình sẽ cần phải cộng thêm bao nhiêu để được đến 94 nhà mình có thể giải thích hệt như lúc nãy nghĩa là mình có thể lấy 57 cộng thêm ba để được 60 và sau đó thì mình cộng thêm 30 nữa để được 90 và cuối cùng và cộng thêm 4 để được 94 vậy đi tổng cộng là mình đã cộng thêm 37 em có rất là nhiều cách khác để giải bài toán này là có việc là khi bạn có giấy phép và xung quanh nhưng nếu mình không có giấy nhắc thì mình sẽ sử dụng cách tính điểm này để tính người trong đầu ạ Bây giờ chúng mình sẽ làm thêm một ví dụ nữa nhé cho ví dụ như là mình có phép tính a36 bằng ô trống 3 - 41 Ừ được rồi Vậy thì 36 bằng bao nhiêu - 41 ở đây thì mình có thể thấy là 36 chính là hiệu của số quanh Hiếu và 41 nghĩa là 36 cộng thêm 41 sẽ bằng ô trống 336 + T41 sẽ bằng số còn thiếu mà chúng ta đang cần tìm Vậy thì 36 cộng với 41 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Mình có thể thử vẽ ở trên trục số nhé Ở đây mình có một trục số và đầu tiên mình sẽ bắt đầu ở một số còn thiếu số bí ẩn ở đây mình chưa biết và sau đó thì mình sẽ - 41 khi mình - 41 Ừ để nước 36 Ừ vậy thì điều này cũng giống như việc chúng ta lấy 36 cộng thêm 41 sẽ bằng số còn thiếu Ừ vậy thì số còn thiếu sẽ bằng bao nhiêu nhỉ chúng mình sẽ cùng tí nhé 36 cộng với 41 sẽ bằng bao nhiêu khi chúng ta sẽ cần cộng từ hàng đơn vị trước sáu cộng một sẽ bằng 7 chúng ta có bảy ở hàng đơn vị và sau đó chúng ta lấy ba chục cộng thèm bốn chục sẽ băng bảy chục vậy chúng ta có 77 có đáp án là 77 ạ và chúng ta đã làm xong