If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:33

Thuyết minh video

I look here có 45 quả bóng để chơi trong giờ giải lao được rồi thì mình đọc đề bài có chữ như thế này mình thường hay gạch chân các thông tin chính hãy những dữ liệu cần thiết như vậy chúng ta sẽ bắt đầu về 45 quả bóng nhé á anh cô Hiền bắt đầu với 45 quả bóng chơi vào giờ giải lao sau đó thì 19 quả bóng đã bị đến qua hàng rào O và sáu có bóng khác thì biến mất mà không ai biết lý do hỏi là cù Hiền còn lại bao nhiêu quả bóng đây vậy cá nhìn có thể làm cái mà mình làm toán này đó là đầu tiên hãy nói chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu nhỉ Được rồi mình sẽ bắt đầu từ 45 quả bóng này và rồi chuyện gì đã xảy ra mình đã mất đi bao nhiêu quả bóng rồi trả chúng ta sẽ bắt đầu từ 45 quả và 19 cùng bóng đã bị ném qua hàng giao và sau đó xấu cầu bóng khác lại biến mất như vậy cả hai trường hợp trên đều mất đi một số Bóng 2 số bóng của chúng ta đã giảm đi so với ban đầu do đó mình nên - ở đây là được rồi một gợi ý khác có thể thú vị hơn là hãy chú ý và câu hỏi này là cô hiền còn lại bao nhiêu quả bóng điều này ám chỉ là cô ấy đã không có đủ số bóng mà quầy có ban đầu nhà đi Chúng ta đi thẳng vào vấn đề 19 quả bóng bị đến qua hàng rào có nghĩa là cô ấy đã mất đi một số bóng như vậy chúng ta sẽ - 19 quả và sau đó là 6 quả bóng khác đến mất nhưng chúng ta cũng chưa nhó với 19 quả chết được rồi giờ hãy cùng làm với nhau nào đổi tiền hãy - 19 nhé Như vậy chúng ta có 45 quả bóng vào 19 quả bóng bị ném qua hàng giao ví da đỏ chúng ta hãy chơi chúng đi được rồi nó sẽ là gì đây nếu chúng ta nhìn và hàng đơn vị chúng ta có 5 đơn vị và 9 đơn vị chỉ năm ít hơn 9 nên chúng ta hãy đi đến hàng chục thay vì bún chôm hãy thử là ba chụp và lấy mươi chuyển thành hàng đơn vị đó sẽ là 10 đơn vị 10 đơn vị cộng với năm đơn vị bằng 15 đơn vị và chúng ta lấy 15 - 9 là sẽ là sáu vì chính + 6 = 15 mà và sau đó ba Châu - 1 trục và bằng hai chục như vậy nó sẽ là 26 nhát nhưng chúng ta đã xong chưa chưa đâu nó chỉ là số bóng chúng ta con sau khi 19 quả vị nhìn qua hàng rào thôi giờ đó chúng ta cần phải tính xấu quả đã biến mất nữa có như vậy chúng ta phải chửi tiếp đi tắm nhé cho Sáu quả bóng biến mất nhau chúng ta vừa tính được kia thôi sau khi người chín có bóng bị liếm Hoàng dao chúng ta còn lại 26 quả sau đó sáu có bóng biến mất mà không ai biết lý do phải chăng có phép màu ở đây nhỉ Ừ được rồi vì chúng biến mất nên chúng ta sẽ phải đẩy 26 - 6 gạt chúng ta còn lại bao nhiêu đây 6 đơn vị chỉ 6 đơn vị bằng không đơn vị hai chục - không gì ở đây cả nó vẫn là hai chục mét vậy chúng ta còn lại bao nhiêu hai cô Hiền còn lại bao nhiêu quả bóng nhỉ khi chúng ta có thể thấy nó ở đây cô còn lại hai mét quả bóng đấy khi bắt đầu từ 45 quả 19 quả bóng bay vào hàng giao nên chúng ta bị mất đi chúng đó là lý do tại sao chúng ta về trời Nó đi và chúng ta còn lại hay biết xấu quà rồi tiếp tục 6 trong số chúng biến mất chúng ta lại lấy 26 - 6 và được 20