If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:12

Thuyết minh video

ở trong một trận đấu bóng rổ thì đội hươu cao cổ ghi được ít hơn 13 điểm so với đội chim cánh cụt Anh Phan đội chim cánh cụt thì khi được 87 điểm Ừ vậy thì số điểm mà đội hươu cao cổ khi được là bao nhiêu từ trước khi chúng ta bắt tay vào làm thì chúng ta sẽ đọc kỹ lại các dữ liệu của đề bài nhé đội hươu cao cổ hay là đội chim cánh cụt khi được nhiều điểm hơn a a đề bài cho chúng ta rằng đội hươu cao cổ khi được ít hơn 13 điểm Ít hơn 13 điểm so với đội chim cánh cụt vì vậy nên đội hươu cao cổ khi được ít số điểm hơn ở đây chúng ta có số lượng của đội hươu cao cổ sẽ là một con số nhỏ hơn 87 độ chim cánh cụt thì hi được 87 điểm vậy nên đội hươu cao cổ sẽ ghi được 87 - 13 điểm mình sẽ cần lấy 87 - 13 Hà Nội dung qua cổ đã ghi được 87 - 13 điểm 1387 - 13 thì sẽ bằng bao nhiêu giờ chúng ta sẽ đặt tính ở bên cạnh nhé thì mình sẽ có 87 là số lượng của đội chim cánh cụt - 13 điểm là các biệt giữa hai đội 3 - 13 điểm khi và sau khi mình lấy 87 - 13 thì kết quả sẽ là số điểm của đội hươu cao cổ dự án về chú 13 sẽ bằng bao nhiêu ở hàng đơn vị thì chúng ta có 7 - 3 7 - 3 sẽ bằng 4 tiếp theo ở hàng chục thì mình có tán - 18 - 1 thì sẽ bằng Bởi vậy Kết quả là 74 87 - 13 sẽ bằng 74 điểm ạ ở đội hươu cao cổ thì đi được ít hơn so với đội chim cánh cụt 13 điểm vậy nên mình lấy 87 điểm là số liệu của đội chim cánh cụt - 13 điểm là cắt biệt giữa hai đội thì chúng ta sẽ được 74 điểm là số điểm của đội hươu cao cổ 74 điểm giải đáp án chính xác 87 - 13 sẽ bằng 74a