If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:16

Thuyết minh video

à à Bộ Công an thêm một số ví dụ từ phần bài tập của Hair academy để làm quen với các cách tính tổng các số nhá để lại cho ta trợ bất kỳ cách nào để tính tổng 78 và chín chọn tất cả các cách có thể đầu tiên Ta có thể lấy 77 thì cộng với 10 được không nhỉ vậy Thay vì chọn 78 ta chọn số nhỏ hơn 1 đơn vị là 77 và thay vì chính họ số lớn hơn 1 đơn vị là mười rất hợp lý về 0 Nếu bạn lấy một đơn vị từ 78 nhưng cộng một và kín và bạn vẫn sẽ có được tổng như cũ nó sẽ = 78 cộng 9 hợp lý về không ở ngay đây và có lẽ đây là cách tốt nhất để làm gì đây là cách tính dễ hơn vì bạn đang cộng 77 cứ một số rất đẹp là số 10 Thực ra thì bạn thì đang tăng lên thành 10 11 nên kết quả sẽ là 87 cách tính dễ hơn là ở đây họ làm gì ở đây nhỉ nhà thuốc 7 và 8 tại sao lại lấy bảy chục cộng 8 đơn vị bởi vì họ đang coi 7 như bài đơn vị điều này thì không đúng một chút nào cả Vậy nên chúng ta sẽ chỉ chọn cách đầu tiên thôi chúng ta là một vài ví dụ nữa nhé em chọn bất kỳ cách nào hợp lý để tính tổng của 35 và 15 chọn những cách đúng ở đây ta có tổng 35 + năm sau đó cộng 10 tức là họ đã tách 15 tháng 5 và 10 rất chính xác 15 bằng 5 cộng 10 và đây sẽ là cách hay vì tổng của chúng bằng 40 đã có thể nhầm và sau đó cộng người thành 50 cái này rất hiệu quả bây giờ ta có gì ở đây 30 cộng 20 thay vì Viết 35 họ b80 nhỏ 5 đơn vị và sau đó họ tăng số thứ hai là số 15 lên 5 đơn vị vậy bạn lấy 5 từ 35 thì còn 30 + năm và 15 để được 20 cũng hợp lý và đây cũng là một cách tốt vì 30 cộng 20 tức là ba chục cộng với hai chục sẽ được năm chục nói cách khác là 50 rất dễ tính phải không bằng cách lấy 5 từ 35 và đưa nó chung 15 vì thế đáp án này rất hợp lý chúng ta làm thêm một ví dụ nữa nhé chọn bất kỳ cách nào có thể dùng ở cùng mốt và 52 cách nào cũng được chúng ta lấy 40 cộng 52 rồi cộng thêm 1 số 41 + 52m lấy 40 vậy ta đã lấy đi một đơn vị từ 41 và sau đó 520 đổi Nên 41 cộng 52 cũng bằng 40 cộng 52 rồi sau đó cộng thêm một ta chỉ đang cộng một về phía sau cùng và lý do tại sao nó dễ hơn là bởi vì chúng ta chỉ cần quan tâm tới hàng chục 40 cộng 52 là 92 sau đó cộng thêm một là 93 giờ hãy xem cách này 43 cộng 50 họ đã thiệp hai đơn vị và 41 và lấy đi 2 từ 50 cũng hợp lý phải không Bạn cộng hai ở đây là lấy hai người kia thì ta cũng vẫn thu được 93 và cách làm này cũng cực kỳ hữu ích vì nó biến 52 thành số tròn chục là 50 bằng cách lấy đi 2 đơn vị và đưa nó vào bốn mốt à