If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:15

Thuyết minh video

Có điều mình muốn làm ở video này là tính 35 cộng 22 cộng 10 cộng 16 bằng bao nhiêu hãy Dương video lại và xe mày có tính được không nhé Ừ được rồi hãy làm cùng nhau nào em có rất nhiều cách để tính cái này nhưng mà cách mình tính ở đây á thì dựa trên hàng giá trị Ví dụ như khi ta có 35 Ừ thì nó sẽ là ba chục và nam đơn vị vay chục ở ngay đây hoặc là 30a về bạn có thể xem 35 như 30 cộng 5 e + năm và tư tưởng với 22 22 là hai chục 20 cộng 2 a + 2 a pro top 10 nghĩa là một chục cộng không đơn vị cộng 13 16 ta viết tương tự có một chục cộng 6 đơn vị có sao đâu vậy làm như thế này giúp ích gì giờ mình có thể lấy tất cả số hàng chục 30 20 10 10 và cộng chúng với nhau ở một chỗ khác thì mình sẽ cộng 5 Nè 2 và 6 và khí bạn nhìn mình tính thì bạn sẽ hiểu tại sao Điều này giúp ít vậy ta có 30 cộng 20 cộng 10 A và cộng số Mùa Tím này Vì vậy mình đã đề cập số 30 là 20 số 10 và số 10 nào chứng minh cũng đã có tất cả số hàng đơn vị mình phía trước đó cộng 5 đơn vị làm cái này đi cộng hai đơn vị Tải game cái này đi + Xấu đâu vậy ạ Và bây giờ thì tất cả những số này 30 cộng 20 anh là gì 30 cộng 20 sẽ bằng 50 U50 cộng 10 C bằng 60 và 60 cộng 10 thì bằng 70 với cái này bằng 70 một cách khác từ tính là ta có ba chục cộng hai chục cộng 11 chục cộng một chục 3 cộng 2 cộng 1 cộng 1 là bảy người ta có bảy chục Ê mày có thể thấy điều này Ở trên đây 30 cộng hai chục cộng một trục và cộng một chục thì nó sẽ là 70 a&t cộng với phần còn lại khi người ta có 5 e + hai là 7 + 6 là 13 U70 cộng 13 bằng bao nhiêu thì mình sẽ biết lại 13 đây nha thành 10 e + ban đêm nay khi nó trong dễ hơn và cái này thì là 70 cộng 10 thì à 80 cộng thêm 3 nữa khoa học Nghĩa là tám chục cộng 3 đơn vị thì bằng 83 a83