If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Luyện tập thêm về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100

Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Luyện tập thêm về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100 với 9 câu hỏi này.