If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Minh hoạ phép chia bằng các đường kẻ

Sử dụng các đường kẻ để biểu diễn phép chia.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chỉ có 3 hình ở đây và câu hỏi của mình là hình nào Miêu tả 20 chia cho bốn bạn hãy dùng video và làm thử nhé Giờ hãy xem qua tình hình nhé Hãy nghĩ xem mỗi hình này miêu tả cái gì có bao nhiêu hình tròn trong mỗi hình tại đây để xem nào có 1 2 3 4 và rồi ta có 4 nhóm có bốn mình cho nên 4 8 12 16 tuần này có 16 hình tròn 16 hình tròn chia cho ta sẽ chia nó thành các nhóm có 4 hình cho hay nói cách khác là có thể chia chúng thành 4 nhóm bằng nhau bởi vì cả hai cách đều đúng và ta thấy đây sẽ bằng bốn vậy Hình này miêu tả 16 chia 4 chứ không phải 24kho Làm sao để xem nào đừng có 1 2 3 4 5 nhóm có 1 2 3 4 5 hình tròn nên hình này Nhìn có vẻ có 25 phần cho chia thành các nhóm có 5 phần cho hay chia thành 5 nhóm bằng nhau nên đây sẽ bằng 5 vậy Đây là 25,5 chứ 0,24 mày còn hình này thì sao để xem có 1 2 3 4 5 và ta có 1 2 3 4 nhóm có 5 hình tròn đến 55 23 chắc chắn có 20 hình tròn ở đây và làm gì chúng thành 4 nhóm bằng nhau Chúng thành 4 nhóm bằng nhau và đây chính xác là điều ta đang nói tới điều ta đang tin đây là 24 thì tao lấy 20 và chia chúng thành 4 nhóm bằng nhau thì ta có 1 U45 hình tròn trong mỗi nhóm ai đặt hàng sang à