If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tạo ra số lớn nhất

Dùng 3 số để tạo ra số có 3 chữ số lớn nhất có thể. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

xem xong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi rất là vui và mình gọi tên trò chơi đó là tạo ra số lớn nhất chúng mình sẽ chơi như thế nào nhỉ Mình sẽ cho bạn 3 chữ số và các bạn sẽ cố gắng tạo ra số tự nhiên lớn nhất chỉ sử dụng 3 chữ số đó mà thôi chứng minh sẽ bắt đầu nhé ví dụ như mình có số 0 số 4A số 9 bây giờ các bạn hãy thử tạm dừng video và xem xem số tự nhiên lớn nhất mà mình có thể tạo ra từ 04 và chính là số nào nhé Bây giờ chúng mình sẽ không làm với nhau ở đầu tiên thì chắc là các bạn cũng đã thử di chuyển các chữ số này và tạo ra nhiều số khác nhau rồi nhưng cách làm của mình trong bài này đó chính là mình sẽ lấy chữ số lớn nhất và mình đặt vào hàng giá trị cao nhất mình có ba chữ số ở đây và mình sẽ vẽ ra vị trí ở đây là hàng đơn vị ở đây là hàng chục anh phá đây là hàng chăn ạ Bây giờ mình sẽ cần đặt số lớn nhất vào hàng giá trị cao nhất và số lớn nhất ở đây là số 9 mình sẽ đạt nó vào hàng trăm mình sẽ đạt nó vào hàng trăm và tại sao chúng mình phải làm như thế nhỏ bởi vì khi mình để chín ở hàng trăm thì mình sẽ có 900 và 900 thì sẽ lớn hơn 400 hoặc là lớn hơn không trăm kể cả khi mình đã số 9 ở chỗ khác và mình đặt bốn trăm ở đây thì chín chục và 9 đơn vị vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với 900 vậy nên mình sẽ đặt số lớn nhất ở hàng giá trị cao nhất tiếp theo thì mình sẽ đạt số lớn thứ hai vào hàng giá trị cao thứ hai nghĩa là những Đạt vốn vào hàng chục thì mình sẽ đạt bốn vào hàng chục và cuối cùng thì mình sẽ đặt không và hàng đơn vị vậy nên mình có 940 Và nếu bạn chưa tin mình thì bạn có thể thử di chuyển vị trí của các chữ số nhưng bạn sẽ không có được số nào lớn hơn 940 Nếu bạn đặt không ở hàng chục thì bạn sẽ có 904 mà 904 thì vẫn nhỏ hơn 940 bây giờ thì chúng ta sẽ thử làm với một bộ số khác nhé ví dụ như mình có nhà mình có ba số khác mình có số 2 này số 8 ra số 4 Ừ thì như thường lệ các bạn hãy tạm dừng video và xem xem mình có thể tạo được số nào lớn nhất chỉ từ 3 số 2 8 3 40 nhất bài này chúng mình cũng sẽ giải giống như bà Lúc nãy mình có 3 vị trí nhà hàng trăm hàng chục và hàng đơn vị và bây giờ mình sẽ cần đặt số lớn nhất vào hàng giá trị cao nhất số lớn nhất là số 8 và mình sẽ đạt 8 vào hàng trăm Vậy nên chúng ta có 800 A và tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt số 4 vào hàng chục Vì thế nên mình có bốn chục và cuối cùng thì chúng ta sẽ đạt số 2 vào hàng đơn vị Vậy là mình có hai đơn vị mình có 842 là con số lớn nhất chúng ta có thể tạo ra từ 28 và 4