If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Trừ các số có 1 chữ số (có nhớ)

Bạn An làm phép trừ 35-8.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có số 35 gồm 3 trục khi bị Chúng ta có ba ở hàng chục có như vậy chúng ta có ba chục ạ và chúng ta có nằm ở hàng đơn vị anh đi là hàng bánh mì thì mình sẽ vẽ hàng đơn vị bằng màu tím anh đi là hàng đơn vị và chúng ta thấy nó thể hiện ở đây là năm là năm đơn vị vậy 35 sống với ba chục và nam đơn vị ba chục và nam đơn vị Bây giờ những gì chúng ta sẽ làm là lấy 8 ra khỏi 35 và mình khuyến khích các bạn nên tạm dừng đỏ video này lại và cố gắng Giải thử 35 - 8 bằng bao nhiêu được rồi hãy cùng suy nghĩ nào chúng ta có 5 đơn vị và chúng ta muốn lấy đi 8 đơn vị ở đây khi chúng ta không biết đi 8 đơn vị như thế nào Nếu chúng ta chỉ có năm chúng ta có thể lấy đến Nam như sau đó chúng ta không còn gì ở hai đơn vị ở đây là lúc là việc nhóm lại thực sự có ích vì chúng ta không chỉ có 5 U Vương chúng ta có 35 U Vương khi chúng ta có ba nhóm gồm 10 ô vuông và sau đó chúng ta có 5 đơn vị bị chúng ta sẽ lấy một nhóm trong số đó ngay bây giờ nó ở hàng chuột và chúng ta sẽ nhóm nó lại vào hàng đơn vị như vậy Ta nói ta lấy nhóm này ở đây nếu chúng ta lấy nhóm người này A và thay vì biểu diễn ra ở hàng chục Em hãy Tập Nói Và hàng đơn vị Vì vậy hãy di chuyển và ở hàng đơn vị nó sẽ là một chuột tương đương 10 đơn vị 123456789 [âm nhạc] i10 như vị Chuyện gì đã xảy ra ở đây mình đã lấy đi một chuột như vậy bây giờ mình chỉ còn hai chục và mình lấy một chục đó mày đặt chúng ta hãy đơn vị như vậy ban đầu mà có 5 đơn vị và số đó mình thêm vào buổi đơn vị mà mình đã lấy tư hàng chục vậy Nam còn 10 bằng 15 như vậy bây giờ mình có 15 đơn vị Ừ như vậy bây giờ mình có thể lấy đi tám rồi nếu bây giờ mà lấy đi tắm thì mình sẽ lấy đi 12345678 [âm nhạc] khi mình đã lấy đi tắm và như vậy mà sẽ còn lại gì mình sẽ còn lại hai chục thì mình sẽ có lại hai chục A và bao nhiêu đơn vị [âm nhạc] 1234567 tớ vị 37 Đức mì ở đây ạ Bây giờ chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta không muốn vẽ tất cả những thứ này các bạn sẽ ngắm là mình có ba chục và nam đơn vị đó là nơi chúng ta bắt đầu nhưng mà sẽ lấy đi một chục mình sẽ lấy đi một chụp như vậy bây giờ mình chỉ còn lại hai chục và mình đã lấy đi một trục và đặt nó và hàng đơn vị và như vậy nó là 10 đơn vị như vậy năm đơn vị cộng 10 đơn vị cho chúng ta 15 đơn vị 15 đơn vị và các bạn có thể nói mình có 15 đơn vị - 8 đơn vị bằng 7 đơn vị chúng ta có đây 1234567 như vậy sau khi làm phép chở chúng ta có 7 đơn vị và số đó mình còn hai chục ở hai chục E72 chục 7 đơn vị 27A