If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép trừ trong phạm vi 100 (sử dụng tia số)

Vấn đề

Tia số nào biểu diễn phép tính 74, minus, 59?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?