If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính 14 - 6

Bạn An tính 14 - 2, 14 - 4 và 14 - 6. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau Tính các phép tính 14 - 2 14 - 4A 14 - 6 chữ các bạn hãy sử vì đổ lại và xem xem mình có thể tự tính được kết quả của các phép tính này không nhá Được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau mình có số 14 và nhìn vào cách viết của 14 thì mình có thể đoán được nó được tạo thành từ một chục một nhóm 10 và thêm 4 đơn vị nữa ở phía dưới đây thì chúng ta có 14 quả bóng mình có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mình có một nhóm 10 ở đây thì mình sẽ đóng khung nhóm người này nhá Đây là một nhóm 10 A và mình có bao nhiêu đơn vị nhỉ Mình có một hai ba bốn bên này mình có 4 đơn vị Vậy là chúng ta đã có 14 khi chúng ta có 14 tức lá một chục đại diện cho một chục hay là một nhóm 11 nhóm 10 mình sẽ ghi ở đây là một nhóm 10 khi một nhóm bưởi và biết này chúng ta có 4 đơn vị 4 đơn vị vì vậy nên đây chúng ta có thể gọi là 14 một nhóm 10 và vốn đơn vị và bây giờ chúng ta sẽ cần lấy 14 - 2 14 - 2 thì chúng ta sẽ bỏ đi hai quả bóng bỏ đi một quả bóng bỏ đi hai quả bóng Vậy chúng ta còn bao nhiêu nhỉ Mình vẫn còn một nhóm 10 vậy nên mình sẽ viết 1 Á và đứng sau đó sẽ là hai đơn vị mình còn lại hai đơn vị 1 và 2 mình chỉ còn hai đơn vị phần sẽ viết số 2 ở đây Vậy là mình còn 12 Vậy thì 14 - 4 sẽ tăng bao nhiêu nhỉ à Ừ để mình xóa viết này đi nhé Ừ được rồi để mình xóa đi chị đã xong Bây giờ thì mình có biết được là 14 - 4 bằng bao nhiêu không nhỉ Mình sẽ cần bỏ đi 1 2 2 3 4 quả bóng mình đã bỏ đi 4 đơn vị và bây giờ mình không còn đơn vị nào nữa vậy thì mình vẫn còn lãi một nhóm 10 mình có lại một nhóm 10 và mình còn không đơn vị mình không còn đơn vị nào cả Vậy nên mình sẽ viết số 0 ở đây vậy khi 14 - 4 sẽ bằng 10 14 bằng 10 cộng thêm 4 Và bây giờ chúng ta chưa muốn đi thì mình sẽ chỉ còn 10 mình sẽ viết Hạnh nhé 14 - 4 thì cũng sẽ bằng 10 cộng thêm 4 i10 + 4 = 14 và sau đó thì mình sẽ - 4 số phận riêng mình có 10 + 4 - 4 30 + 4 - 4 thì mình sẽ có 4 - 4 = 0 vậy nên nó sẽ bằng 10 + 02 chính là bằng 10 mình cũng có thể làm tương tự nhưng ở trên 10 vốn thì mình sẽ viết tắt thành 10 cộng 4 và sau đó chúng ta sẽ - 2 Ừ vậy thì mình sẽ có 4 - 24 - 2 sẽ bằng hai chính là số 2 ở đây Hiện lên đây sẽ là hai Và mình sẽ có ở đây sẽ là không giống số 0 ở đây vậy thì ở câu hỏi cuối cùng mình có 14 - 64 - 6 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Mình sẽ bỏ đi 123456 Vậy thì mình đã vỡ nhỏ 10 và mình chỉ còn lại một số có một chữ số mình còn lại 12345678 mình còn lại 8 quả bóng ở đây A8 quả bóng ạ và chúng mình đã làm xong