If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:19

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng ta lấy 13 lấy 13 pha - 4 sẽ - 4 được rồi để thực hiện phép tính này dễ hơn thì chúng ta có 13 ô vuông ở đây và các ô vuông này đã được sắp xếp tháng 1 nhóm 10 ô vuông ở bên trái mình có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười ô vuông ở bên trái bởi vì 13 chính là mười ô cộng thêm bao nữa Đây là một trục Và đây là 123 đơn vị tương đương với 13 khối và từ 13 ô vuông này sẽ cần bỏ đi bốn ô vuông mình sẽ cần bỏ đi bốn Vua bỏ đi một ô vuông bỏ đi Hay ô vuông bỏ đi 3 ô vuông và mình sẽ bỏ đi thêm một ô vuông nữa và phá vỡ nhỏ 10 ô vuông này vậy chúng mình sẽ còn lại bao nhiêu nhỉ 1 123456789 chúng mình còn lại 9 ô vuông và mình có thể viết 9 ở đây vậy thì chúng ta có thể hiểu về phép tính này đó chính là khi mình lấy đi 3 thì mình còn 10 và sau đó mình lấy đi 1 từ 10 nữa thì mình chỉ còn lại 9