If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép trừ trong phạm vi 20 sử dụng trục số

Bạn An tính 17 - 9 sử dụng trục số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu mình lấy 17 - 9 Tức là mình cần biết 17 - 9 sẽ bằng bao nhiêu và chúng ta có một gợi ý đó chính là mình sẽ sử dụng trục số để giải phép tính 17 - 9 khi nước sôi ở phía dưới mình có một trục số và trên trục số mình có thể thấy 17 ngày ở đây chúng ta cần phải đi sang trái chín bước để có thể lấy 17 - 9 mình sẽ cần dịch sang trái chín bước sợi thi bây giờ bạn hãy dừng video lại và thử tự nghĩ xem 17 - 9 bằng bao nhiêu nhất Ừ được rồi bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu từ 17 mình bắt đầu từ 17 và chúng mình cần phải vui lại 9 bước thì mình sẽ đi đến đâu 1 bước 2 bước 3 bước 4 bước 5 bước 6 Bước 7 bước 8 bước và 9 bước chúng mình đã lùi lại 9 bước và chúng mình đã lưu lại 7 bước để độc đến 10 và mình cần phải rủ thêm hai bước nữa để được đến 9 và 8 mình bù thêm hai bước để được đến 8 vậy nên 17 - 9 sẽ bằng 8 và một cách khác Chúng mình có thể viết đào chính là 83 17 - 9 và mình đã làm sao ý