If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:41

Thuyết minh video

xử lý đang sắp xếp đồ cho một chuyến đi bạn ấy cho tất cả quần áo và một vali vào gổ hai hàng và mỗi hàng thì có 5 chiếc áo sơ mi vì vậy nên ở đây mình có màn hình vẽ biểu diễn chiếc vali của lý và mỗi ô vuông này sẽ là một chiếc áo sơmi Mình thấy có 1 2 3 4 5 áo sơ mi ở hàng đầu tiên và đang chiếc áo sơ mi nữa có hàng thứ Hai qua sau đó được bài Hỏi chúng ta điều thuốc nào có thể biểu diễn tổng số áo sơ mi mà lý đã mang đi Các bạn hãy tạm dừng video lại và xem xem đến có thể trọng được biểu thức nào để biểu diễn tổng số học sơ mi của Lý không nhá và mình sẽ gợi ý là nó sẽ là nhiều hơn một hiệu thuốc đất được rồi Bây giờ thì chúng mình sẽ làm cùng nhau trước khi xem xét đến các 3 bàn này thì mình có thể nhìn lên đây và nói rằng là mình còn đang áo là đầu tiên năm áo vào hàng thứ hai bạn đây mình có hai nhóm 5 và mình có thể lấy 5 + 5 9 và tổng số áo sơ mi bộ bàn học sinh này đó là xe của mình a tiếp theo thì mình sẽ nhìn xem còn cách nào khác không nhé thay vì xem đó là 2.000 năm thì mình cũng có thể xem đó là cao nhóm 2 Đây là một nhóm hay đây là hai nhóm 2 đây là ba nhóm 2 Đây là nhóm 2 và đây là 5 nhóm 2 mình có 5 nhóm và mỗi nhóm có hai chiếc áo sơ mi vậy nên mình sẽ có 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cũng chính là tổng chiếc áo sơ mi 5 nhóm 2 và đó chính là đáp án a ở đây mình có 5 số 2 và cộng chúng lại với nhau chính là đáp án a khi các đáp án đúng là đáp án a và đáp án C