If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Bạn An dùng bảng tính và phép cộng lặp lại để biểu diễn phép nhân.
Sắp xếp theo: