If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Khái niệm phép chia

Bạn An dùng một dãy số và kiến thức về phép nhân để chia. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có 24 hình tam giác A và trong video này thì mình sẽ muốn chia hai mươi tuổi hình tam giác này thành các nhóm bằng nhau vậy hết đầu tiên là mình sẽ thử phép chia 24/3 mình sẽ chia 24 hình tam giác này thành 3 nhóm bằng nhau và xem xem là mỗi nhóm có bao nhiêu hình tam giác mình sẽ chia thành 3 nhóm bằng nhau nhé khi một nhóm ở đây khi một nhóm ở đây Anh và nhóm thứ Ba ở dưới này vì vậy nên mình đã chia 24 đỉnh tam giác này thành 3 nhóm và mỗi nhóm sẽ có bao nhiêu tam giác nhỉ chúng mình có thể đến nhé anh [âm nhạc] 12345678 Vậy là mỗi nhóm có 8 hình tam giác vậy nếu chúng ta có thể nói là 24/3 bằng 8 ạ và chúng ta có thể biểu diễn điều này với phép nhân trong phép nhân thì nếu chúng ta nói là mình có 3 nhóm và mỗi nhóm có 8 hình tam giác thì điều đó tương đương với việc là mình lấy 8 nhân lên 3 lần và 8x đến 3 lần sẽ bằng 24 8 18 nhân lên 3 lần Ừ thì sẽ bằng 24 khi sex từ khi bắt đầu video này thì mình có 24 hình và mình đã chia nó thành 3 nhóm bằng nhau mỗi nhóm có 8 hình tam giác vậy nên mình có thể nói là mình đã lấy 8 và mình nhân lên 3 lần để được 24 có một cách khác để hiệu phép tính ngày bây giờ thì mình sẽ xóa cái này đi và mình sẽ vẽ nặng nhất tác giả dụ như bây giờ mình lấy 24 hình không phải là chia thành 3 nhóm bằng nhau nữa mà mình sẽ chia thành các nhóm trong đó mỗi nhóm có 3 hình em chia thành các nhóm bằng nhau trong đó mỗi nhóm có 3 hình khi vẫn sẽ làm như thế nào nhỉ thì mình sẽ chia thành các nhóm và mỗi nhóm có 3 hình Đây là một nhóm Ở Đây là một nhóm nữa Đây là một nhóm 3 nữa mình sẽ tiếp tục chia cho đến khi nào mình chia hết 24.000 này thì thôi A và sau đó đi mình sẽ nhìn xem là mình đã có bao nhiêu nhóm 3 ở đây về nước rồi chúng ta đã chia từ khoảng bao nhiêu nhóm mà trong mỗi nhóm có 3 hình tổng cộng chỗ này là mình đã chia đổi thành 8 nhóm vì vậy nên một cách khác để chúng ta hiểu các chia 24/3 Đó chính là chúng ta sẽ chia thành các nhóm bằng nhau trong đó mỗi nhóm có 3 hình tam giác và kết quả là chúng ta có tán nhóm như vậy Vậy nên chúng ta có thể viết lại là D3 x 8 = 24 đã x 8 = 24 nghĩa là mình có số 3 rồi mình nhân nó lên 8 lần Vậy nên khi mà mình có 3 nhóm 8 hoặc là 8 nhóm 3 thì kết quả vẫn là 24 Ừ được rồi bây giờ chúng mình sẽ thử sức với những phép tính khác ạ Bây giờ mình vẫn có 24 hình và mình cũng thử làm phép tính 24 chia cho anh chia sẻ 12 bây giờ các bạn hãy tạm dừng video và xem xem mình có thể giải được phép tính này không nhắc mình sẽ chia 24 cho 12 như thế nào Ừ được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau Có 2 cách để mình hiểu được phép tính 24 chia cho 12 đầu tiên là mình có thể hiểu rằng mình đã chia thành các nhóm mà trong mỗi nhóm có 12.000 đ vì vậy Thi Đây là nhóm đầu tiên này ấn vào đây là nhóm thứ hai Ừ vậy thì ở đây chúng ta có bao nhiêu nhóm mình đã chinh phục thành hai nhóm và mỗi nhóm có 12 hình 24/12 bằng hai một cách khác mà bạn có thể hiểu được phép chia này đó chính là bạn có 24 hình và sau đó bạn chia thành 12 nhóm bằng nhau thì mình sẽ có một nhóm ở đây một nhóm ở đây một nhóm ở đây có phải là mình có 3 nhóm bố nhóm 5 nhóm 6 nhóm 7 nhóm tám nhóm chính nhóm 10 nhóm 11 nhóm 12 nhóm Vậy là mình đã xe 24 hình tam giác thành 12 nhóm bằng nhau và bây giờ mình có bao nhiêu hình trong mỗi nhóm nhỉ Mình có hai hình cho mỗi nhóm mình có hai hình ở trong mỗi nhóm phải nên 24/12 có thể được hiểu là 24 chia thành 12 nhóm bằng nhau hoặc là 24 chia thành các nhóm bằng nhau trong đó mỗi nhóm có 12 hình bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một số ví dụ khác mình có phép tính 24 em chia sau khi chia cho 6 A và tiếp theo mình có phép tính 24 chia cho 4 khi siêu sao bốn Được rồi bây giờ các bạn hãy tạo sự video và sự đạp xem chúng ta có làm được không nhất 24/6 và 24/4 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Đầu tiên chúng ta sẽ làm cái tính 24/6 mình sẽ thử chia 24 hình thành 6 nhóm bằng nhau nhà mình có một nhóm ở đây này khi một nhóm ở đây nữa đẹp Anh và mỗi nhóm lẻ có bốn hình mình sẽ tiếp tục nhá mình có thêm một ngóng ở đây nữa em muốn nhóm ở đây một nhóm vào đây và một nhóm ở đây vậy đi tổng cộng là mình đã lấy 24 và mình chia cho 6 nhóm bằng nhau và mình có bốn hình ở trong mỗi nhóm vậy nên 24 chia 6 = 4 mình có bốn hình ở trong mỗi nhóm một cách khác thì chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta đã lấy 24 hình này và chúng ta chia thành các nhóm bằng nhau trong đó mỗi nhóm có 6 hình ở mỗi nhóm có 6 hình mình sẽ ở đây em lấy lầu rộng xấu ở đây là nhóm thứ hai ở đây là nhóm thứ ba và chắc các bạn có thể nhìn thấy được là mình có bao nhiêu nhóm 6 rồi phải không hiểu chúng ta có bố nhóm trong đó mỗi nhóm có 6 hình bây giờ chúng ta sẽ đến với phép tính 24 chia cho 4 24/4 thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào nhỉ chúng ta có thể lấy 24 và chúng ta chia nó than 4 nhóm bằng nhau mỗi cháu bằng nhau như mình vừa vẽ xong đó thì mỗi nhóm sẽ có 6 hình tam giác vậy nên 24 Chiều 4 = 6 24/6 bằng 4 pha 24 chia 4 = 6 Điều đó là bởi vì mình có thể coi như là mình đã chia thành 4 nhóm và mỗi nhóm có 6 hình nghĩa là mình sẽ lấy Sáu nhân lên bốn lần = 24A phim sex anh hoặc tương tự mình cũng có thể nói rằng đã chia 24 thành 6 nhóm bằng nhau và mỗi nhóm có bốn Vậy nên những cái gì nói là 4 nhân 6 bằng 244 X6 lần bằng 24