If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:05

Phần bằng nhau của hình tròn và hình chữ nhật

Thuyết minh video

Cho hình chữ nhật nào thể hiện 3/3 của hình được tô màu thể cùng mình tính ra đáp án nhé với đáp án thứ nhất hình này được chia thanh123 phân và cả Ba phần đều được tô bằng màu xanh dương như vậy Đã ăn thứ nhất là án hoàn toàn chính xác a tiếp theo ở hình thứ hai hình thứ hai cũng được chia thành 1 2 và 3 phân Tuy nhiên hình Thứ hai lại chỉ có 2 phần được tô màu tím thôi vì vậy đáp án thứ 2 chưa chính xác tiếp theo Đến đáp án thứ ba đạo ẩn thứ ba có 123 phần những đáp án thứ ba lại chỉ có một phần được tô màu như vậy gặp ăn thứ ba vẫn chưa chính xác và đáp án cuối cùng Đáp án cuối cùng không được chia thành 3 phần bằng nhau và cũng chỉ có một phần được tô màu như vậy Đáp án cuối cùng cũng chưa chính xác A và đáp án đúng duy nhất của câu hỏi này chính là đáp án đầu tiên đi Câu hỏi tiếp theo hình chữ nhật được chia thành 3 phần bằng nhau phần nào của hình chữ nhật được tô màu à giờ hãy cùng mình tìm ra câu trả lời nhé Ở hình ngay chúng ta thấy được chia thành 3 phần bằng nhau trong đó có một phần được tô màu như vậy đáp án chúng ta cần phải tìm chính là 1/3 à à a tiếp theo những hình chữ nhật nào được chia thành hai nửa hãy cùng mình tìm ra đáp án nhé Ở đáp án đầu tiên hình đầu tiên được chưa tan 1 và 2 phân như vậy thì đầu tiên là đáp án chính xác ở hình thứ hai hình thứ hai được chia thành 12 3 phần như vậy hình thứ hai là đáp án chưa chính xác tiếp theo với hình thứ ba thì thứ ba được chia thành một và hai phần như vậy hình thứ ba là đáp án chính xác ở cuối cùng với hình thứ tư hình thứ tư được chia thành 12 phần như vậy hình thứ tư là hình chính xác Cho hình chữ nhật này được chia thành hai phần bằng nhau phần nào của hình chữ nhật được tô màu nhỉ Hình này được chia thành 2 phần bằng nhau trong đó cả hai phần này đều được tô màu như vậy Ở đây đáp án chúng ta cần tìm chính là hai phần 2A A và cuối cùng hình vuông nào thể hiện 1/3 của hình được tô màu ở hình thứ nhất hình này được chia thành 3 phần bằng nhau trong đó hai phần của hình được tô màu mà đề bài Để Yêu cầu tìm ra 1/3 của hình được tô màu vì vậy đáp án đầu tiên là đáp án chưa chính xác ở hình thứ hai hình thứ hai được chia thành 3 phần nhưng diện tích của các phần lại không bằng nhau như vậy hình thứ hai là đáp án chưa chính xác ở hình thứ ba hình Thứ ba được chia thành 3 phần bằng nhau và hình chỉ có một phần được tô màu như vậy đã ẩn thứ ba là đáp án chính xác với đáp án thứ tư hình này được chia thành 1 2 3 4 phần bằng nhau như vậy hình thứ tư là hình chưa chính xác à à