If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:40

Thuyết minh video

anh ở đây chúng mình đang có tất cả 12 chiếc kẹo mút và chúng mình đang tìm cách chia chồng ra thành 3 nhóm sao cho mỗi ngày có số kẹo tương đương nhau như vậy ở đầy chúng ta sẽ có phép chia 12 chia 3 bằng vì chúng mình sức khỏe làm như thế nào nhỉ chúng mình cứ thử trước nhé Ở đây chúng ta sẽ có một nhóm có hai nhóm về giá bà nhóm khi mà chúng ta có ba nhóm rồi nhưng mà ba nhóm này có bằng nhau không nhỉ xem nào nhóm 1 này chúng ta có một hai ba bốn muốn giết kẹo nhỏ thứ hai chúng ta có 1 2 3 4 5 chiếc kẹo và nhóm Thứ ba chúng ta chỉ có một hai ba chiếc kẹo khi sinh ra cách này có vẻ không ổn chúng ta đang cần ba nhóm có số kẹo bằng nhau cơ vậy chúng mình thử cái khác nhé anh ở đây chúng ta sẽ còn nhóm thứ nhất ở đây sẽ là nhóm thứ hai A và đây sẽ là nhóm thứ ba 3 cách chia này có phải đúng đấy bởi vì mỗi nhóm vào đây chúng ta có một hai ba bốn bốn chiếc kẹo Vậy là chúng ta đã chia thành công 12 chiếc kẹo thành 3 nhóm nhỏ rồi và bây giờ mỗi nhóm có mấy chiếc kẹo nghỉ mỗi nhóm của chúng ta có muốn chích kẹo như vậy ta có thể kết luận được là 12 chia 3 = 4 từ đó ta có thể thấy rằng trong trường hợp này chúng mình đã thực hiện phép chia là lấy 12 chiếc kẹo chia đều thành 3 nhóm bằng nhau chứ mình sẽ ghi 3 nhóm bằng nhau ở đây nhỉ Vì sao cho mỗi nhóm có 4 chiếc em dại Bây giờ chúng mình thử làm bánh này khác đi một chút nhé Giả sử làng này chúng ta có 12 chất bánh là chúng ta một lần nữa lại muốn thực hiện phép tính 12 chia Tuy nhiên ở ví dụ số 2 này số 3 ở đây không phải là số nhóm bằng nhau mà là số bánh có trong một nhóm tức là Ban đầu chúng mình có 12 cái bánh và chúng mình đang muốn biết phải chia bánh ra thành bao nhiêu nhóm xào cho mỗi nhóm có 3 chất bánh vậy Ở đây số 3 ta sẽ ghi ba chiếc bánh ở trên một nhóm chúng mình cũng chửi chia nhé Ở đây ta sẽ có nhóm gồm 3 chất bánh thứ nhất một nhóm gồm 3 chất bánh thứ hai một nhóm gồm 3 chất bánh Thứ ba ba nhóm gồm 3 chất lỏng thứ tư và mỗi nhóm vào đầy chúng ta đều có 3 chất bánh vậy chúng mình đã chia 12 chiếc bánh này ra thành bao nhiêu nhóm nhỉ số mình còn đến nhé chúng ta có một nhóm 2 nhóm 3 nhóm và 4 nhóm vậy chúng mình có thể kết luận được rằng nếu muốn chia 12 cái bánh sao cho mỗi nhóm gồm có 3 chiếc bánh chúng ta cắn 4 nhóm bằng nhau vậy Ở đây chúng mình sẽ có phép chia 12 chia 3 bánh 4 trong đó bốn ở đây là 4 nhóm bằng nhau vì vậy là trong trường hợp này Có 2 cách để chúng ta tưởng tượng để phép chia một phép chia 12 chia 3 = 4 có thể được hiểu là 12 được chia thành 3 nhóm bằng nhau mỗi nhóm có 4 chiếc hoặc để chia số 12 thành các nhóm gồm 3 chiếc chúng ta gắn 4 nhóm bằng nhau