If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán ứng dụng về so sánh

Bạn An giải các bài toán về so sánh giữa 2 số. Các con số trong bài đều bé hơn 10.

Thuyết minh video

Hà Linh có 9 quyển truyện tranh Linh có chính quyền truyện tranh ra Linh có nhiều hơn Đạt một quyển truyện tranh à chị Linh có nhiều hơn Đạt một quyển truyện tranh Ừ vậy thì số truyện tranh mà đạt có là bao nhiêu nhỉ Anh Đạt có bao nhiêu quyển truyện tranh Vậy thì đó là con số chúng ta cần phải tìm Đạt có bao nhiêu quyển truyện tranh khi gà chúng ta sẽ gọi đó là một dấu chấm hỏi được rồi khi mà chúng ta nhìn vào một bài toán có lời văn như thế này thì trước hết chúng ta cần phải xác định Xem Linh có nhiều hơn hay Đạt có nhiều hơn trong đề bài thì còn nói là Linh có nhiều hơn Đạt một quyển truyện tranh Vậy là Linh có nhiều hơn đạt và nhiều hơn bao nhiêu nhỉ lưng có nhiều hơn Đạt một quyển truyện tranh Linh có nhiều hơn đá một quyển chị chanh cũng có nghĩa là Đạt có ít hơn linh mục của truyện tranh Vậy chúng ta sẽ biết ít hơn một như thế nào chúng ta có thể viết là - 1 - 1 thể hiện lá Đạt có ít hơn Linh một quyển truyện tranh đạt có ít hơn Linh một quyển truyện tranh Vậy thì đạt có bao nhiêu quyển truyện tranh nhiều bạn ấy sẽ có 8 về truyện tranh bởi vì 9 - 1 = 8 ạ Bây giờ chúng ta có một cách khác để giải bài toán này chúng ta có thể vẽ ra cả 9 quy truyện tranh mà định có đây là 9 quyển truyện tranh mà Linh có A và sau đó thì chúng ta sẽ cần bỏ đi 1 của truyện tranh bởi vì Đạt có ít hơn Linh 1 của truyện tranh vậy nên chúng ta sẽ bỏ đi một ở đây và chúng ta còn lại 123456788 chúng ta Còn Lại 8 kỳ chiến tranh và đó là số truyện tranh đạt có chúng ta cũng làm thêm một bài toán lớn nhất chiếc hộp nhỏ thấp hơn 7 cm so với chiếc hộp lớn và chiếc hộp nhỏ trước hồ nhỏ cao 6cm Vậy thì chiều cao của hộp lớn là bao nhiêu nhỉ một chiếc hộp nhỏ một chiếc hộp nhỏ có chiều cao là 6cm và chúng ta cần tính chiều cao của chiếc hộp lớn vậy thì chiếc hộp lớn cao bao nhiêu một chiếc hộp lớn A và chiều cao của chiếc hộp lớn chính là điều mà chúng ta cần tính ở đây sống như ngày trước thì chúng ta sẽ cần xác định Xem hộp nhỏ hay hộp lớn có chiều cao lớn hơn không chỉ nhìn vào tên hộp thì chúng ta đã biết mà khi nhìn vào để bày thì chúng ta cũng biết sao chiếc hộp nhỏ thấp hơn 7 cm so với chiếc hộp lớn Mở hộp nhỏ thấp hơn 7 cm so với chiếc hộp lớn ý tao nói cái khác thì chiếc hộp lớn cao hơn 7 cm so với chiếc hộp nhỏ tự nhiên ở đây chúng ta có thể nói là nhiều hơn 7 cm mình sẽ cộng thêm 7cm Ở đây 6 + 7 bằng chiều cao của chiếc hộp lớn vậy thì chiều cao của chiếc hộp lớn bằng bao nhiêu nhỉ 6 + 7 = 13 a13 A và 13 là chiều cao của chiếc hộp lớn à