If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:48

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu về cách tách phép cộng hai chữ số nhé Đây là một thao tác rất quan trọng và hữu ích Bởi vì nếu chúng ta với các số đúng cách được thực hiện phép cộng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều ạ Bây giờ chúng mình cùng nhìn vào câu hỏi đầu tiên nào kể bà đang yêu cổ Chúng mình hãy giúp bạn Linh chọn một bài toán cộng bằng với 39 cộng 10 61 Ở đây các em nên tạm dừng video lại và thử tự suy nghĩ xem nhất vì chúng mình cùng Xem các đáp án nào Ở đâu bán đầu tiên chúng ta có 30 cộng 60 cộng 90 và cộng với 10 số 30 ngày từ đâu ra nhỉ 30 ở đây còn cách nói khác là ba chục về ở để bày chúng mình cũng có ba chục nhé chính là số 3 ở đây này chữ số 3 chồng số 39 ở đây đứng ở hàng chục nên nó tương đương với 30 hoặc bà chụp bây giờ chúng ta lại có số 60 số 60 ngày đến cô đơn nghỉ ở đề bài chúng ta cũng có một chữ số 6 và chữ số 6 này đứng ở hàng chục của số 61 nên ta có sáu chục hoặc 60 bây giờ chúng ta lại có số 90 các số 90 ngày đến từ đâu nhỉ Ở đề bài chúng ta thấy có một chữ số 9 nhưng mà chữ số 9 mày ở đầy lại đứng ở hàng đơn vị của số 39 nên nó không thể nào cho ra 90 hoặc chính dục như chúng ta thấy ở đây được vậy số ở nơi này là sai và chữ số 9 này chỉ biểu hiện 9 đơn vị chứ không thể nào biểu hiện 90 29 giúp được ý tưởng tự chữ số 1 ở đây cũng thuộc hàng đơn vị của số 61 nên ta sẽ chỉ được một thôi không thể nào được 12 một chục như đây được như vậy phép tính ở đáp án 1 này là sai nó sẽ chỉ đúng khi chúng ta thay 90 ở đây bằng 9 và 10 ở đây bóng một Vậy chúng ta sẽ gọi đáp án 1 nhé Ở đáp án hai chúng ta có 30 cộng 60 cộng 9 + 1t là đáp án đúng nhất lên nhé bởi vì chúng ta có 30 cộng với 9 sẽ được bà 19 và 60 cộng với một sẽ được 61 vậy hai phép tính này tương đương nhau nhỉ Anh ở ví dụ này chúng ta có thể thấy cách cách số giúp chúng mình làm bài nhưng hơn và chọn tiện hơn bởi vì chúng ta có 30 cộng với 60 sẽ bằng 90 A và chín cộng với một sẽ tăng 10 A và 90 cộng với Mùi là sẽ được 100 em rất thuận tiện phải không não gậy chúng mình sẽ chọn các bạn hay ý với Đáp án cuối cùng mặc dù chúng ta có 9 + một là đúng 3 cộng 6 ở đây lại hoàn toàn sai đề bài cho ta chữ số 3 và chữ số 6 ở hàng chục tương đương với 3 trực và sáu chục nên ở phép tính này chúng ta đánh hãy ra phải có 30 cộng với 60 từ đó đáp án này sau nhé Bây giờ chúng mình còn làm thế một ví dụ như thế nào chủ đề bài Hỏi chúng ta biểu thức nào có thể được sử dụng để tìm giá trị của phép cộng 12 cộng 10 84 ở đây đáp án đã tách rõ cho chúng ta cách tính trên thành các hàng chục và hàng đơn vị Tuy nhiên chống mình sẽ tự phân tích sắc nhất ta có với số 12 chúng mình sẽ được một chục khi cộng với hai đơn vị A và 84 sẽ cho chúng ta tám chục khi cộng với em muốn đơn vị ạ bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là tìm xem trong 3 đáp án dưới đây đáp án nào giống với đáp án mình đã phân tích ra trước nhé Ở đáp án 1 Chúng ta có một chục chúng mình cũng có một chục này tám chục chúng mình cũng có tám chục hai đơn vị chúng ta cũng có hai đơn vị và 4 đơn vị chúng ta cũng có 4 đơn vị chúng ta có thể thấy đáp án 1 và đáp án chúng ta tự đưa ra giống hệt nhau chỉ đổi vị trí chút thôi vậy đáp án 1 là đáp án đúng nhé Bây giờ chúng mình sẽ kiểm tra nhanh hết các bạn còn lại xem chúng phải đâu nào Ở đâu bán hai chúng ta có tám chục và 4 đơn vị hoàn toàn đúng Tuy nhiên 12 trụ có đáy lại say mất rồi 12 thuộc vào đầy Đảng lẽ ra phải được thay bằng một chục khi cộng với cả hai đơn vị mới đúng em ở đoạn văn và chúng ta có một chỗ và 4 đơn vị là đúng Tuy nhiên hai chục và 8 đơn vị ở đây lại là sai và phải là tám chục cộng với 12 đơn vị vậy đáp án này sai ở đây Ý từ đó chúng ta có thể tự tin kết luận giống đáp án 1 là đáp án chính xác