If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:50

Thuyết minh video

ở trong bài này thì mình sẽ chỉ cho bạn một vài cách khác nhau để mình có thể thực hiện và phép tính nam cộng với 68 ở đây mình có phép tính năm cộng 68 và mình sẽ đưa ra hai cách khác nhau để mình có thể thực hiện được phép tính này ạ bây giờ cách đầu tiên của mình sẽ là gì chết mình bắt đầu với số 68 thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ cộng thêm mấy đi được 70 nhỉ Mình sẽ lấy 68 cộng hai để được 70 vậy nên mình sẽ cách năm thành 3 và 2 lấy 2 cộng với 68 trước và sau đó thì cộng với 3 sau được chưa nhỉ Mình sẽ rất hạnh nhé này sẽ có 5 = 3 + 2 35 bảng 3 cộng hai mình tắt nó thành 3 cộng hai bởi vì để lấy hai cộng 16 8 sẽ được một số tròn chục là 70 vậy nên mình sẽ có 3 + 2 + 16 8 thì mình sẽ nhắc lại lý do tại sao mình tắt năm thành 3 và hay ghét mình gặp tách 5/3 và hai Bởi vì khi mình lấy 2 cộng với 68 thì mình sẽ được 70 tức là một số tròn chục sẽ có 3 + 2 + 68 A và sau đó thì mình sẽ lấy 2 cộng 1 68 trước hai cộng với 68 thì sẽ được 70 thì mình sẽ có 70 A và mình sẽ cộng thêm 3 nữa 33 cộng với 70 thì bệnh sẽ được 73 số 73 ạ Và bây giờ thì trông có vẻ như là mình đã làm một cách khá là dài để tính được phép tính này nhưng mình nghĩ đây là một cách tính nhẩm khá là hay mình đã tắt năm thành 3 cộng với hai mình lấy 2 + 16,8 trước hai cộng 16 18 sẽ được 70 và sau đó thì mình cộng với 3 sau mình cộng thêm với ba để được 73 một cái khác mà mình có thể thực hiện phép tính này đó chính là trục số mình sẽ vẽ của trục số ở đây và mình sẽ vẽ một vài và cả trên trục số này thì mình sẽ bắt đầu bằng số 68 ở ngay đây Đây là số 68 A và sau đó thì mình sẽ có số 70 ở số 70 ở đây Ừ để cộng thêm 5 vào số 68 thì chúng ta sẽ cộng hai trước và khi cộng hai trước thì chúng ta sẽ đến được với 70 mình cộng hai Và mình được 70 và tiếp theo thì mình còn phải cộng thêm 3 nữa mình sẽ ăn cộng thêm 3 nữa và khi mình cộng với 3 thì mình sẽ đến được bệnh 13 đây là 73 và đó là cách mình thực hiện phép tính này à