If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Học

  • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 với 9 câu hỏi này.