If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:20

Thuyết minh video

ở trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu các cách khác nhau để thực hiện phép nhân đặc biệt là kết nối nó với thủ thuật đếm nhảy bước và sử dụng trục số ví dụ giờ tao muốn làm phép nhân 4 x 2 trong các video trước ta cũng đã thấy ta đã tìm hiểu nó dưới dạng 4 nhóm 2 sẽ có 4 nhóm một nhóm 2 nhóm 3 nhóm và 4 nhóm và mỗi nhóm có hai phần tử ta sẽ vẽ hai chấm tròn vào đây Vậy mình có hai phần tử trong đây hai phần tử trong đây hai phần tử trong đây và hai phần tử trong đây và ta cũng có thể thấy bốn nhóm của hai hay là 4 số hai cộng lại với nhau ta có 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và Dĩ nhiên là hai cộng hai là bốn bốn cộng hay là 66 cộng hay là 8 ta thấy nó đây tao cũng có thể đến Nhảy Bước 2 4 6 8 4 lần 2 sẽ tăng Ừ tao cũng có thể sử dụng trục số giờ ta sẽ vẽ trục số ra ở đây nhé và để dễ tưởng tượng 4 lần hay là như thế nào đây là một lần 2 2 lần 2 3 lần 2 và 4 lần hai ta bắt đầu từ không Và ta nhảy 4 bước cách 2 số trên trục số để đến được số 8 ta đi từ 0 đến 2 đến 4 đến 6 rồi 8 cái chỉ việc đến nhảy bước đến 8 giờ nếu có một câu hỏi tương tự để tôi vẽ một loại các bước nhảy và tôi muốn các bạn nghĩ rằng các phép nhân nào nên được thể hiện ở đây để xem giờ ta bắt đầu ở đây rồi ta thực hiện những bước nhảy như vậy hãy đến đây tiếp tục nhẹ đến đây ở các bước nhảy phải bằng nhau nhảy đến đây rồi ngại đến đây Ừ Rồi cuối cùng nhảy đến đây vậy Thi chúng biểu diễn điều gì ở đây Nếu như áp dụng đều tương tự như ví dụ mà ta đã làm tao đi từ 0 đến 4 đến 8 đến 12 16 đến 20 ta đã đến nhảy bước cách bốn ta có thể nghĩ ngay để một phép nhân nào đó với 4 giờ thì ta xem xem tên đã thực hiện nhảy 12345 bước cả thảy Vậy là 5 lần 4 và ta có thể thấy là ta được 20 nó cũng tương tự như là cộng 5 số 42 là Bốn cộng bốn cộng bốn cộng bốn cộng bốn như vậy ta thấy ngay đây Bắt đầu từ không ta cổng 4 rồi cộng thêm bốn rồi cộng thêm 4 cộng thêm 4 cộng thêm 4 có 5 lần cộng bốn Hãy làm một ví dụ nữa nhé có trục số đây vậy Cho ví dụ là 7x 37 X3 là bao nhiêu ta có thể xem nó là 7 bước nhảy cách 3 bắt đầu tự không Mẹ 7 bước bằng nhau 1 bước 2 bước 3 bước 4 bước 5 bước 6 và 7 bước cuối cùng xây dựng ở 21 vậy Kết quả là 21 ta cũng có thể làm theo cách ta lấy bảy con số 3 rồi cộng chúng lại với nhau ta có thể dùng cách đếm ta đi từ 0 3 6 9 12 15 18 rồi đến 21:00 ta thử tạo mọi chút nữa tao không phải chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta thực hiện ba bước nhảy cách bẫy kết quả sẽ ra sao giờ ta bắt đầu từ đây Nhé tay nhảy bước đầu tiên có khoảng cách là 7 đến đây được đến Bảy tao lại nhảy bước cách 7 kế tiếp ta sẽ được 14 giờ tay nhảy bước cách bẫy cuối cùng ta sẽ đến được 21 thú vị nhỉ Ít ra trong trường hợp này dù là tay nhảy 7 bức cách ba hay là ba bước cách bẫy thì ta đều có được kết quả như nhau các bạn nên suy nghĩ xem điều này có phải luôn luôn đúng trong mọi trường hợp không