If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:29

Thuyết minh video

Ừ nếu chúng ta có 2 nhóm và mỗi nhóm có 4 hình tam giác thì Đây là một nhóm 4 hình này và đây là nhóm 4.000 Thứ hai này vậy Vì chúng ta đã biết là bốn X2 nhà mình có thể viết lại phép tính này là bốn nhân lên hai lần tất cả 4x lên 2 lần thì có bằng 4 được cộng hai lần nghĩa là 4 cộng với 4 các bạn để ý nhá chúng mình có 2 số 4 ở đây mình có bốn cộng 14 giống như là mình có hai nhóm 4 hoặc là bốn được nhân lên hai lần e k dùng mình tính cách nào thì kết quả vẫn là 8 các bạn có thể thấy ngay ở đây chúng mình có 12345678 mình có 8.000 tam giác tổng cộng và bây giờ mình muốn các bạn tạm dừng video này và xem xem mình có những cách nào để thể chia được 8 hình tam giác này hàng các nhóm khác nhau nhé Mình có thể biết tán thành tích của các con số nào nghỉ ở đây thì đã viết bố nhân 2 = 8 rồi bốn nhân lên 2 lần thì sẽ bằng 8 và hãy xem xem bạn có thể phân tích cám thành các phép tính nào khác không nhất Ừ được rồi coi như là các bạn đã sự là bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau nhé đầu tiên thì chúng ta có thể cùng chia thành các nhóm mà trong đó mỗi nhóm có hai tam giác mình có một nhóm này hai nhóm này ba nhóm này bố nhóm này mình có bố nhóm và mỗi nhóm có hai hình tam giác vậy nên có thể coi nó là hai được nhân lên bốn lần mình sẽ viết là 2 nhân 4 A và hai x4 cung bằng 8 nhà mình có thể coi hay x 4 = 8 chính là bố nhóm 2 2 số 2 được Xuất hiện 4 lần thì mình sẽ biết 2 cộng 2 cộng 2 cộng 24 nhóm 2 tất cả 1234 và Hai cộng hai bằng bốn Bốn cộng 26 và 6 + 2 = 8 Vậy là kết quả cũng bằng 82 phép tính này là tương đương nhau hay x4 và 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 các bạn để ý nhá Ở bên này có hai nhóm 4 mình có một hai ngày 4 và ở bên này mình có bố nhóm 2 1 2 3 4 mình có bốn số 2 số 2 được lặp lại 4 lần và kết quả là tám tiếp theo thì mình có thể coi 8 hình tam giác này là tạo nhóm 1 ý nghĩa là mình coi mỗi hình giám sát là một nhóm a [âm nhạc] 12345678 Vậy là mình có 8 nhóm 12 mình có thể biết là một nhân thêm 8 chị sẽ = 821 cách khác Chúng ta có thể viết là số 1 được cộng 8 lần 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 a + 1 1 2 3 4 5 6 + 1 + 112345678 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng một sẽ bằng 8 ạ Bây giờ thì hơi khó một chút này cách cuối cùng mình có thể biểu diễn 8 là gì nhỉ Mình có thể coi cả 8 hình tam giác này là một nhóm ở đây chính là một nhóm tất cả 8 hình tam giác này là một nhóm thì mình sẽ dịch sang bên trái một chút nhà mình có thể viết đây là 8 x 1 a = 8 ở phe mình sẽ giải thích phước tiếng này như thế nào nhỉ Mình chỉ có một nhóm Tám ở đây Thôi vậy đi là 8 chỉ được cậu đúng 1 lần 8 thì được xuất hiện đúng 1 lần Vậy nên mình có thể viết là 8 = 8 ạ Bây giờ mình có 1 câu hỏi nữa cho các bạn nhé Nếu ngồi đây mình coi tất cả chỗ này là bố nhóm 84 nhóm 8 thì mình sẽ có phép tính gì nhỉ và tổng số hình tam giác mình sẽ có là bao nhiêu thì mình sẽ viết lại ở bên này nhé thì mình sẽ có bao nhiêu hình tam giác nhỉ để mình vẽ trước này Đây là một nhóm tám ở đây là nhóm tám thứ hai đây là nhóm thứ ba và đây là nhóm cuối cùng mình có bố nhóm tám cho bố nhóm và mỗi nhóm có 8 hình tam giác vậy nên mình có thể viết là 8 x 4 = ở xã 8 x 4 + Z = 8 cộng tám cộng tám cộng 88 cộng 4 lần thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Mình khuyến khích các bạn tạm dừng video này và thường tự nghĩ xem nhé Có một vài cách để bạn giả được phép tính này Đầu tiên là bạn có thể đến tất cả các hình trong sách này Hoặc là các bạn có thể nhầm 8 U16 2432 phải là mình có kết quả 32 Hoặc mình có thể tính tám quốc khánh là 16 cộng thêm 8,24 cộng thêm 8 là 32 dù bạn kính như thế nào thì kết quả vẫn là 32