If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chọn phương pháp phù hợp để cộng các số trong phạm vi 1000

Vấn đề

Dũng muổn giải 115+497.
Nên bạn ấy tính nhẩm 115+500, sau đó trừ đi 3 .
Kết quả của Dũng có bằng 115+497 không?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?