If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc thời gian trên đồng hồ kim (khi kim phút chỉ số 6 hoặc 12)

Vấn đề

Đồng hồ nào chỉ 9:30?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?