If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Trừ 1, 10 hoặc 100

Bạn An thực hiện phép trừ đi 1, 10 hoặc 100.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây tao có số 324 xem nó như là bởi vì tao lên Đắk Lắk thể 300 và ta có sốt hay hình cùng ai cập nhật cuối cùng cao số 45 ta cộng cho 4 đơn và nếu như bạn muốn biết nó trong như thế nào thì bạn có thể nhìn vào các Uh nó đây 300 có 3 nhóm 123 2 chỗ đó có 2 Nhóm một trục ở đây ai nhớ một cục vàng nữa đây 4 đơn vị có bốn lần vị xanh dương ở đây tổng cộng nó có 324 ô vuông nằm ở đây bị bây giờ em và bài tập về phép trừ với 324 nhé số đầu tiên bằng mũ trừ cho 324 đó là nó là 110 mình ở trường ở đây Viết lại từ 110 có nghĩa là một trục và không nên bị vậy mình không trừ bất kỳ tâm nào hết gửi cho một lần như vậy ta sẽ được bao nhiêu ta sẽ được bao nhiêu xem nào ảnh trăm mỗi tạp không thể thay đổi bởi vì ta không hài - Trăm nào cả nên tao vẫn còn lại là 300 trải qua hàng chục là hay và ta lấy đi mổ như vậy ta còn lại là ai đừng một mình baby 22 12 - cho một chút thì chúng ta sẽ gọi lại là nằm một mười cho mình biết ở đây một bài cuối cùng Bởi vì ta không trừ bất kỳ đơn vị cho nên ta vẫn còn lại là 4 đơn vị muốn đơn vị từ không lo bị 4 lần như vậy ta còn lại là 314 300 cộng một chục 4 đơn vị và Như nhìn Vân Anh thì nó sẽ không như thế nào ta có 324 - 1 nhóm 10 người ta còn lại là 300 báo mới và 4 đơn vị là 314 điều này rất thú vị Bây giờ lấy 323 Trần Văn Phú Trọng Thái Bình 10 nhé Hãy trường nào nhỉ trường trong 100 bài nghe đây là 100 các trường trung 100 Ông đừng mày ấy chúng ta sẽ có bao nhiêu xem nào đang có 300 triệu cho 100 ai đâu Hay hai chục triệu không được thông minh giống như mình ở đây má 300 tỷ đồng 100 200 thôi Tắt công Từ ứng dụng 100 phát hiện ra cho biết tác dụng 4 năm vậy nếu như xem xét ở hình biểu diễn này thì ta vừa mới làm nhé xem nào ta lấy đi ngắm 100 mình sẽ xóa đi một nhóm 100 ở đây Ê mày tao còn lại là bao nhiêu cái còn lại 222 muốn bạn 4 đơn vị mình sẽ biết lại con số này như thế nào 200 2 mũi và bốn nhân vật hay nói cách khác là 224