If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài tập mẫu: Trừ số có 3 chữ số (có chữ số 0)

Mượn từ chữ số 0 để tính 301-164. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em hãy thử lấy 301 - 164 và mình kiếm tất cả tạm dừng video và thử tự giải nó làm từ Hàn Thôi để tìm ra chỗ mình có thể nhớ hoặc mượn hàng đơn vị mình có một vấn đề 4 lớn hơn 1 về Làm sao để lấy số bé ta được số lớn Bây giờ mình cũng gặp vấn đề ở hàng 6 Nếu Bằng không Làm sao để lấy không - 6 câu trả lời và bạn có thể nghĩ tới là xe 7 mưa nhưng mà chắc thể sẽ gặp một vấn đề khác bạn sẽ nói Ồ viết sử dụng từ hàng chục ở đây mình có một Nếu bình 10 cửa hàng chục là thành 11 như không có gì ở hàng chục không có gì ở hàng chục để mượn cả năm sau đây các mình làm là đầu tiên cho hàng chục mình không có vợ ở đây vậy Ngủ 100 từ hàng trăm là tương đương với 11 từ hàng trăm bây giờ nó là 2 giờ ở Hàn chị thay vì không Mình sẽ có bây giờ hai Chắc chắn là nó vẫn có lý đây là 210 chuột là 100 cộng một hai trăm cộng 100 cộng một vẫn là 301 có lý do lý do vì sao cái này thì mình có cái gì đó để mượn từ hàng chục Nếu mà lấy một trăm mấy chục này sẽ còn 99 phần mình đưa nó cho hàng đơn vị thì mình dư mười + một là còn và mình vẫn chưa thay đổi giá trị của số này hay cộng 90 là 290 Cộng 11 vẫn là 301 cái trên này khá gọn Vì tất cả các số đều lớn hơn số tương ứng trong cùng một hàng bây giờ mình có thể trường được e 11 - 4 bến xe 10 - 3 là 7 11 - 4 là 7 - 6 là 32 - 1 là vậy Mình còn 137ii