If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng và trừ trên trục số

Bạn An làm phép cộng và trừ các số như 585 và 368 bằng cách dùng trục số. Các số được sử dụng trong các bài toán này đều nhỏ hơn 1000.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong số nào dưới đây biểu diễn phép tính 361 + 15 44 cả ba chữ số dưới đây được bắt đầu với số 361 ở trục số đầu tiên thì họ cộng thêm 400 rồi cộng thêm 50 rồi cộng thêm bốn Vậy thì họ đã cộng với 454 chứ không phải là 544 bạn nên trục số đầu tiên là sai rồi ở đã bằng thứ Hai học cộng thêm 500 cộng thêm 40 rồi cộng thêm bốn Vậy là chúng ta đã cộng với 544 và đáp án cuối cùng sẽ là chính trong năm 905 hợp lý Đúng không nhỉ họ đã lấy 361 + 500 bằng 861 cộng thêm 40 để được 901 và cộng thêm bố lên được 905 vậy Lên đây Chắc chắn là đáp án đúng ở trường số cuối cùng thì thay vì cộng thêm 500 thì họ lại cộng thêm 50 Vậy là không đúng rồi chúng ta cần cộng thêm 500 rồi bốn chục rồi cộng thêm 4 đơn vị chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ khác Chúc số này có thể giải được phép tính nào dưới đây trong số này bắt đầu với số 7 trong 1 đi soi cộng thêm 200 và cộng thêm 40 nữa bạn nên kết quả sẽ là 958 Vậy là chúng ta đã lấy đầy trong 18 cộng với 240 Đáp án cuối cùng sẽ là đáp án đúng khi chúng ta sẽ làm thêm một câu nữa nhé Chúc số nhà biểu diễn 585 - 368 2 Đáp án cuối cùng thì đều bắt đầu với 585 còn đã bản đầu tiên thì lại bắt đầu với 558b nên đã bản đầu tiên là sai rồi chúng ta sẽ chỉ xét hai chục số ở phía dưới thôi nhá Mình cần lấy 585 - 368 cả hai chục số đều - 300 trước vậy là đúng ở chung số cuối cùng thì chúng ta có là - 300 - 60 rồi - 8 vậy Đây là đáp án đúng ở trúng số ở giữa thì chúng ta lấy - 80 và thay vì - 60 như đề bài sau thì người ta lại - 80 bệnh nên đáp án thứ hai là đáp án sai Đáp án cuối cùng là đáp án đúng Chúng ta sẽ làm thêm một câu cuối cùng nhá Trong số này có thể giải được phép tính nào dưới đây Chúng ta có trong số bắt đầu từ 935 và sau đó - 400 và - 20 Vậy là cũng bằng chúng ta A35 - 420 và đã bán đầu tiên là đáp án đúng Chúng ta sẽ chọn đáp án đầu tiên 935 - 420