If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sử dụng khối vuông để biểu diễn các số trong phạm vi 1000

Sử dụng khối lập phương để biểu diễn số trong phạm vi 1000. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi khá là thú vị các bạn hãy tạm dừng video này lại và thử tính xem ở đây chúng ta có bao nhiêu khối vuông nhé mình có bao nhiêu khối cùng màu hồng ở đây nhỉ Được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau các bạn có thể để ý là các khối vùng này được sắp xếp theo một cách rất là thú vị chúng ta có những khối gỗ lẻ ở bên này 123456789 chúng ta có 9 khối vuông này ở bên này mình sẽ viết số 9 ở đây và ở đây chúng ta có các cột các khối vuông được xét thể các cột ra ở mỗi cột có 123456789 10 ở mỗi cột chúng ta lại có 10 khối vuông Vậy nên ở đây chúng ta có 3 cột và mỗi cột đều thể hiện người khối vuông Vậy thì chúng ta sẽ biết được là mình có bao nhiêu chục mình có một chục hai chục và ba chục nhà mình có ba chục ở đây và mình có thể viết nó là ba trụ hoặc là 30 khối vuông đây là ba chục hoặc 30 khối vuông mình biết ở vị trí hàng chục bệnh đi từ mẹ bây giờ chúng ta đã có 39 khối vuông rồi ba chục và 9 đơn vị 39 và tiếp theo chúng ta sẽ đến với các tấm này ở mỗi tấm này thì chúng ta sẽ thấy mỗi tấm có người hàng và 10 cột người hàng và 10 cột và nếu chúng ta đến số khối vuông ở từng tấn thì chúng ta sẽ thấy là mình có 10 nhóm 12 là một trăm khối vuông đây là 10 đây là 20 đây là 30 40 50 60 70 80 90 ra 100 nhà mình có tổng cộng là một trang khối vuông ở đây và ở đây chúng ta có mấy trăm Nghỉ một hai chúng mình có 200 mình có 200 và mình sẽ viết 200 hay ở hàng trăm vận tổng cộng chúng ta có hai trăm ba chục và 9 đơn vị hay 239 khối vuông được rồi bây giờ chúng ta sẽ thử làm một ví dụ khác nhé mình sẽ có rất nhiều khối vuông màu vàng và rất nhiều của vua màu tím và bây giờ mình có một câu hỏi cho các bạn đâu là bên thể hiện con số 923 đâu là bên thể hiện con số 923 khối vuông Bạn hãy tạm dừng video lại và xem xem mình có thể tự giải không nhất được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau các bạn sẽ cần đến xem chúng ta có bao nhiêu trang bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị đầu tiên chúng ta sẽ làm về phần một và chúng ta sẽ đến hồ đây chúng ta có 1234567899 tấm màu vàng tương đương ừ ừ khi chúng ta sẽ biết đây là 900 và tiếp theo chúng mình có bao nhiêu chục nhỉ 123 chứng minh có ba chục à Hay là 30 và cuối cùng chúng ta có bao nhiêu đơn vị mình thấy ở đây có một hay hai đơn vị Em hãy tương đương với hai Vậy là chúng ta có 900 mình sẽ vị trí ở đây đây là hàng trăm hàng chục và hàng đơn vị của hàng trăm chúng ta có 9 ở hàng chục Chúng ta có 3 và ở hàng đơn vị chúng ta có hai Vậy thì đây là con số 932 chứ không phải là con số 923 tiếp tục ở bên phần màu tím chúng ta sẽ vẽ luôn hàng đơn vị ở phía dưới từ số khối vuông đứng lẻ thì ta có thể thấy ở đây có 3 khối vuông đứng lẻ vậy nên của hàng đơn vị chúng ta có ở hàng đơn vị Chúng ta có 3 và tiếp theo là ở hàng chục Mình thấy có 2 cục 1 2 ở đây có hai cột và mỗi cụ thể chứa 10 khối vuông Vậy nên ở đây chúng ta có hai chục hai hai mươi hai chục A và cuối cùng chúng ta có bao nhiêu trăm 12345678 39 chúng ta có 900 mỗi tấm thì sẽ có 100 khối vuông và chúng ta có 9 tấm tương đương với 900 Vậy thì đây là cách biểu diễn số 923a