If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bảng hàng giá trị trong phạm vi 1000

Vấn đề

Số nào được biểu diễn bằng bảng hàng giá trị dưới đây?
TrămChụcĐơn vị
802
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?